Ở Việt Nam, có hai nơi người ta thường tự hào về địa phương mình nhất, đó Hà Nội và Huế. Rất dễ hiểu: đó là hai kinh đô của Việt Nam. Giữa hai nơi, Hà Nội có lịch sử lâu đời hơn, do đó, cũng tự hào hơn. Hai niềm tự hào lớn nhất của Hà Nội là: văn vật và thanh lịch. Nói đến văn vật là nói đến truyền thống, thể hiện chủ yếu qua các di tích lịch sử, nghĩa là nói về bề dày quá khứ. Nói đến thanh lịch là nói đến cách ăn mặc, ứng xử và nói năng. Ca dao ngày xưa có câu: “Nhất cao là núi Ba Vì / Nhất lịch, nhất sắc kinh kỳ Thăng Long.” Ngay cả những người không đẹp và không thanh lịch lắm ở Hà Nội cũng hơn hẳn người dân ở các địa phương khác: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài / Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An.”