Đồng Tâm cùng tắc biến

Nguyễn Quang Dy
Vietstudies

Người ta hay nói “cùng tắc biến, biến tắc thông”. Không biết quy luật đó liệu có ứng vào trường hợp Đồng Tâm hay không, nhưng “hiệp một” đã qua và “hiệp hai” đã đến. Điều gì phải đến đã đến. Chỉ có điều, ta chưa biết “hệ quả không định trước” là gì.  Tiếp tục đọc

Việt Nam tham gia trò chơi lobbying

Nguyễn Quang Dy
Vietstudies
http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_VietNamLobbying.html

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (xét cả “nhân và quả”) đã làm rõ hơn một nhân tố mới (trong chính trị quốc tế) là “vận động hành lang” (lobbying). Trong chính trị đối nội người ta còn gọi là “môi giới chính trị”, nhưng người Việt thì hay gọi nôm na cho dễ hiểu là “chạy chọt” (ví dụ chạy chức chạy quyền, như nhân vật “Hưng Tano”).  Tiếp tục đọc

Đánh giá tiếp chuyến đi của ông Phúc

Nguyễn Quang Dy

Vietstudies

Cuộc gặp được mong đợi giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump đã diễn ra ngày 31/5/2017, nhưng dư âm của nó vẫn còn, với những đánh giá kết quả khác nhau. Trong khi nhiều người kết luận là thành công, thì không ít người lại cho là thất bại. Thậm chí có người còn để ý đến cái bắt tay xem ông Trump “nắm chặt hay nhẹ”. Tiếp tục đọc

Triển vọng quan hệ Việt-Mỹ

Nguyễn Quang Dy

Vietstudies

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ chính thức (29-31/5/2017). Đã có nhiều người bình luận và phỏng đoán về sự kiện này. Có lẽ đây là một dịp tốt để nhìn lại quan hệ Việt-Mỹ trong bối cảnh thế giới mới đầy biến động bất thường và bất định. Muốn hiểu hiện tại và biết về tương lai, chúng ta không được quên quá khứ.

Tiếp tục đọc

Về quản lý nợ Doanh Nghiệp Nhà Nước

Vũ Quang Việt

Vietstudies

Dự án Luật Quản lý Nợ Công nếu chỉ tập trung vào nợ chính phủ thì cũng tốt, nhưng thế nó chỉ mới xem xét một phần nhỏ của một tảng băng chìm có thể đưa nền kinh tế tới khủng hoảng lớn trong tương lai.   Tảng băng chìm (thật ra là nổi) là nợ của DNNN, nợ của Qũy bảo hiểm xã hội và Qũy bảo hiểm y tế và các quỹ tài chính khác, nợ của các đơn vị sự nghiệp công, tức là thuộc chính phủ như trường học, nhà thương, v.v.. đều là nợ tự vay tự trả của các đơn vị trên không thuộc ngân sách. Vậy nó có thuộc  trách nhiệm của nhà nước không? Và nếu là thuộc trách nhiệm thì phải làm sao để những khoản nợ của chúng không thể là các khoản tự quyết như của tư nhân?

Tiếp tục đọc

Văn hóa đối thoại & Đồng thuận quốc gia

Nguyễn Quang Dy
Vietstudies

 “Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra, đừng để dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng” (Hồ Chí Minh) Tiếp tục đọc

Chiếc ghế ông Thưởng và thời vận Đối Thoại

Tâm Chánh

FB Tâm Chánh
22-5-17
Vietstuies

Đối thoại sẽ là một hạng mục chính trị rất quan trọng, nếu triển khai được và thu lại kết quả tích cực, thì ông Võ Văn Thưởng sẽ còn có tương lai chính trị xán lạn hơn nữa.

Tôi tin ông Thưởng sẽ có may mắn. Bởi chính thời vận đã đưa ông đến vai trò hiện nay, không phải đi mà chạy trên các nấc thang quyền lực chinh trị. Thời vận đó là cuộc đấu tranh để đối thoại là dưỡng khí chính trị nhận thức lại CNXH . Tiếp tục đọc