Bộ trưởng Lao động Miến Điện Aung Kyi, phải, đọc 1 tuyên bố sau cuộc họp với lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi ở Yangon, Miến Điện, 30/10/2011
Bộ trưởng Lao động Miến Điện Aung Kyi, phải,
đọc 1 tuyên bố sau cuộc họp với lãnh tụ dân chủ
Aung San Suu Kyi ở Yangon, Miến Điện, 30/10/2011-Hình: AP
Vào Chủ nhật, Bộ trưởng Lao động Miến đã họp với lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ, bà Aung San Suu Kyi để thảo luận thêm về những vấn đề còn gây trở ngại cho việc khai thông tình trạng bế tắc chính trị có từ rất lâu tại quốc gia này. Tiếp tục đọc