Trong bài viết trước đây về cuốn sách «l’Élimination» – Thủ Tiêu – của nhà văn – điện ảnh Rithy Panh, chân dung của tên sát nhân Duch cầm đầu cơ quan Công an Santebal của Khmer Đỏ đã được phác họa sơ qua.

Tiếp tục đọc