MỘT VỊ THIẾU TƯỚNG YÊU CẦU TÔNG KẾT CUỘC CHIẾN 1979 – 1984 VÀ CÔNG KHAI THỎA HIỆP THÀNH ĐÔ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập Tự Do HạnhPhúc

                                             

                  Hà Nội ngày 20 tháng 07 năm 2014

Kính gửi : Đ/C Tổng Bí thư  BCHTW Đảng

                Các đ/c Uỷ viên Bộ Chính Trị

                 Các đ/c Uỷ viên Ban Bí thư TW Đảng

                Các đ/c ủy viên Trung ương Đảng khóa XI.

     Tôi là: Lê Duy Mật – Thiếu tướng – Nguyên Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Tư lệnh Mặt trận 1979-1984 (Hà Giang) thay mặt một số đảng viên xin được nêu thắc mắc và kiến nghị như sau: Tiếp tục đọc

TTX Vàng Anh Điểm tin Thứ Sáu 1/8/2014

Published on August 1, 2014
TTXVA

Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng
Những tin tức nổi bật sẽ được post trực tiếp lên trang thường xuyên trong ngày
Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!
VangAnh

Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 1 tháng 8 năm 2014

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tiếp tục đọc

Trách nhiệm của “những đảng viên cộng sản vì dân vì nước” đến đâu?

 (qua Thư ngỏ ngày 28/7/2014 gởi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.)
Tiêu Dao Bảo Cự
Boxitvn

Nhiều người có thể nhìn thấy Thư ngỏ ngày 28/7/2014 gởi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thư ngỏ)của 61 đảng viên là một bước ngoặt lớn trong nội bộ những người cộng sản. Tiếp theo việc một số người tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản có tính lẻ tẻ, cá nhân và lời kêu gọi bỏ Đảng Cộng sản, thành lập đảng mới của Lê Hiếu Đằng chưa được đáp ứng thì việc xuất hiện Thư ngỏ này quả là một bước đột phá. Tiếp tục đọc