Hà Nội chỉ trích Dự luật Nhân quyền Việt Nam mới được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua.Tại cuộc họp báo hôm thứ 5 ở Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói rằng dự luật của Mỹ “đưa ra những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam.”

Tiếp tục đọc