VIỆT NAM PHẢI THAY ĐỔI ! THỜI GIAN KHÔNG CHỜ ĐỢI!

Trần Lâm
                                   
            Việt Nam đang vô cùng bức bối trước sự o ép của Trung Quốc. Mỹ trở lại Châu Á, một chút hy vọng nhen nhóm. Tình hình khu vực mỗi ngày một thay đổi, hy vọng lớn dần. Bản thân Việt Nam dù chậm chạp nhưng phong trào cũng đã nhích dần. Các thay đổi dù nhỏ nhưng ngày ngày vẫn tăng. Đã đến lúc cần xem lại mọi vấn đề một cách rộng rãi hơn trong việc đoán định tương lai, con đường đi lên, tiến tới độc lập tự cường và ứng phó kịp thời trước mọi khó khăn. Tình hình khu vực, quốc tế đã xuất hiện nhiều yếu tố mới đòi hỏi phải có sự xem xét thấu đáo . Tiếp tục đọc
Advertisements

LUẬN CỨ BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRẦN LÂM TRƯỚC PHIÊN TÒA PHÚC THẨM ĐỐI VỚI VI ĐỨC HỒI

Luật sư Trần Lâm Tiếp tục đọc

Kiến Nghị gởi: Ông Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao , Ông Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Luật sư Trần Lâm
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP –  TỰ DO –  HẠNH PHÚC
Hà Nội ngày 5 tháng 4 năm 2011
Kính gửi :   Ông Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao ,
Ông  Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Tôi là Trân Lâm , 87 tuổi, Nguyên Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao, hiện là luật sư Đoàn Luật sư Hải phòng , xin gửi kiến nghị lên hai ông với nội dung sau , trong vụ án Cù Huy Hà Vũ mà Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa xử hôm qua ( 04/ 4/2011) . Tiếp tục đọc

ĐẠI HỘI XI KHÔNG BÀN ĐẾN QUAN HỆ QUỐC TẾ!

                                                                                   Trần Lâm
Trong suốt tiến trình Đại Hội XI Đảng Cộng Sản Việt Nam, không thấy bàn đến vấn đề quan hệ giữa Việt Nam và quốc tế. Phải chăng Việt Nam đã một mình một hành tinh?
            Hàng ngày, truyền thông quốc tế không hề quên Trung Quốc. Người Việt Nam nào có chút tri thức, không lúc nào quên mối quan hệ phức tạp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thái độ và cách hành sử của nhà cầm quyền Trung Quốc với Việt Nam trong nhiều năm gần đây lại thêm một lần kích động lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.
                                                                    * Tiếp tục đọc