VỀ CHUYỆN QUỐC HỘI NƯỚC TA

Phạm Quế Dương
Lại sắp có bầu cử Quốc hội. Cho nên đài phát thanh, đài truyền hình, báo giấy … ngày ngày nói đến Quốc hội và bầu cử Quốc hội. Báo chí đăng công khai không chỉ yêu cầu chọn người tài để nâng cao chất lượng Quốc hội mà cả những thắc mắc về tỷ lệ phần trăm người ngoài đảng trong Quốc hội. Tiếp tục đọc