Đức thầy Huỳnh Phú Sổ và món nợ chưa trả của Việt Minh

Nguyễn Văn Lục

Nay sắp sửa đến ngày lễ giỗ đức thầy Huỳnh Phú Sổ của Phật giáo Hòa Hảo. Người viết bài này muốn tháo gỡ một phần bức màn bí mật bao trùm chung quanh cái chết ấy của vị lãnh đạo Phật giáo cách đây hơn 60 năm-1920-1947- bị Việt Minh bắt ngày 16-4-1947.[năm sinh và ngày mất đều không được chính xác] Tiếp tục đọc
Advertisements