Cảm Xúc Về Một Tình Yêu

Lê Trung Nhân

 

Không gì đẹp bằng một tình yêu đang lên ngôi, và nhất là khi tình yêu ấy được thể hiện, được minh chứng bằng sự hy sinh tất cả những gì mà một người có được, ngay cả mạng sống của mình. Tiếp tục đọc
Advertisements