Bóng ma “tự diễn biến” ám ảnh đảng CSVN.

Đại Nghĩa

Đảng CSVN đang bị bóng ma “tự diễn biến”, “tự chuyễn hóa” đè nặng từng ngày, những người lãnh đạo cao cấp của đảng đang thắp thỏm, đang ráo riết tìm cách đối phó với tình trạng suy thoái đang tàn phá đảng chưa biết tan rã ngày nào. Tiếp tục đọc

Không nói dối không phải là cộng sản.

Đại Nghĩa

Thuở sinh tiền Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu thường nói “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy những gì cộng sản làm”. Câu nói này ngày nay đã được chính những cán bộ cộng sản tiến bộ lập lại và lấy làm “tâm đắc”. Tiếp tục đọc

Sự thật về Cách mạng tháng 8 và ngày Độc Lập 2 tháng 9.

Đại Nghĩa

Đã 71 năm qua lịch sử Việt Nam bị người cộng sản đánh tráo một cách trắng trợn làm cho nhiều người được sinh ra và lớn lên trong thời gian này chỉ học và nghe theo sự tuyên truyền sai lạc nên đã ngộ nhận về lịch sử của dân tộc mình. CSVN chỉ khoác lác bịa ra những chiến tích hào hùng chống Tây chống Mỹ mà không dám nhắc đến truyền thống anh hùng bất khuất của tổ tiên ta đã từng đánh đuổi quân xâm lược Bắc kinh. CSVN không dám nhắc đến sự tàn ác của giặc Tàu trong suốt thời gian đô hộ đất nước ta như thế nào. CSVN đã ru ngủ người dân Việt một lòng hữu hảo với “đồng chí”  láng giềng 16 chữ vàng và 4 tốt, trong khi bọn chúng đang lăm le chiếm lấy nước ta một lần nữa. Tiếp tục đọc

THỊT DA AI CŨNG LÀ NGƯỜI.

Nguyễn Du.

(Tặng Khanh Lam Nguyen)

Đại Nghĩa

Lúc nhúc trong thây xác hư vô
Lũ giòi bọ lớn thành thực thể.
Những khứu giác của chúng không hướng lên trời
chỉ hướng vào cặn bã… Tiếp tục đọc

Nhà nước mình bán nước.

– “Họ bán nước rồi  

Nữ nghệ sĩ Kim Chi

– “Quê hương này không để bán

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

 

Đất nước mình ngộ quá phải không em?

Người yêu nước đi biểu tình chống giặc

Bảo vệ Tổ quốc mà công an bắt

Nhà nước mình hèn quá phải không em? Tiếp tục đọc

Nô lệ Việt cộng.

Đại Nghĩa

Đảng Cộng sản thường rêu rao khoác lác có công đánh Tây đuổi Mỹ, nhưng thực ra họ chỉ là một đảng cướp chuyên làm trò đâm thuê chém mướn, đuổi Tây cửa trước rước Tàu cửa sau. Đuổi Mỹ rồi 20 năm sau trải thảm đỏ rước “Mỹ đi rồi Mỹ lại về”. Đảng cộng sản đã đưa nhân dân Việt Nam vào một cuộc chiến tranh tốn biết bao nhiêu xương máu, phí biết bao nhiêu tài nguyên của quốc gia, rốt cuộc rồi đưa dân tộc đến chỗ lạc hậu và nô lệ, nô lệ Việt cộng và nô lệ Tàu cộng. Tiếp tục đọc

Trung cộng với âm mưu xâm lược mềm.

Đại Nghĩa

Suốt chiều dài 4.000 lịch sử Việt Nam giặc Tàu luôn luôn dòm ngó và muốn thôn tính nước ta để làm thuộc địa của chúng. Dân tộc ta đã trên một ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ nhưng với tinh thần quật khởi, tổ tiên ta đã cởi được xiềng gông. Bất hạnh thay, Hồ Chí Minh lại là người rước voi dày mả tổ thêm một lần nữa.Và lần này không biết sẽ phải mấy ngàn năm, hay vĩnh viễn “Trên thế giới nầy không còn Việt Nam”. Tiếp tục đọc