Vài suy nghĩ về cuộc cách mạng hoa lài

Đăng ngày: 17:36 06-03-2011
Các cuộc cách mạng tại Tunisie, Egypte xảy ra đều có điểm chung : thành phần chủ đạo của các cuộc xuống đường là thành trí thức phần trẻ, không tham gia đảng phái chính trị. Tiếp tục đọc
Advertisements