AI CHỐNG ĐẢNG VÀ ĐẢNG CHỐNG AI ?

Phạm Trân

Có nhiều dấu hiệu xung đột đang diễn ra trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Hội nghị Trung ương 5  (tháng 5/2017)  bàn về kế họach “Đổi mới” đợt hai, hay “Tái cơ cấu kinh tế  lần thứ 2”. Tiếp tục đọc

Nhà Cách mạng Báo chí Nguyễn Ngọc Linh

Phạm Trần

(tưởng niệm ngày tiễn đưa GS Linh)

Giáo sư, Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh đã để lại cho Lịch sử báo chí Việt Nam một gia tài vô gía về tài năng, đức độ và tính trung thực của ngành Truyền thông-Báo chí. Tiếp tục đọc

BIỂN ĐÃ CHẾT VÀ NGƯỜI DÂN HẤP HỐI

Phạm Trần

“Một lần nữa tôi khẳng định biển miền Trung đã an toàn. Tất cả các hoạt động du lịch thể thao, nuôi trồng thủy sản có thể diễn ra. Tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi, giám sát”. Tiếp tục đọc

HOA TƯƠNG TƯ TRONG VĂN CHƯƠNG HỒNG THỦY

Phạm Trần

Tác phẩm Hoa Tương Tư, một  tập hợp những mẩu chuyện về cuộc đời, những suy tư và kỷ niệm của Nhà văn Hồng Thủy ra đời cuối tháng Ba (2017) ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn là một khúc quanh Tùy bút chưa hết vương vấn tuổi học trò của một Tác giả đã xa thời tuổi hoa. Tiếp tục đọc

TÌM ĐÂU DÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM ?

Phạm Trần

Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa có Hiến pháp và hàng hà sa số Luật nói về quyền và nghĩa vụ công dân, nhưng có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy quyền dân được nói, được nghe và được viết ra những điều mình muốn. Tiếp tục đọc

1,2,3 CHÚNG TA CÙNG BIẾN

Phạm Trần

–Một bộ phận thanh niên mất phương hướng, xa rời định hướng XHCN,ca ngợi Chủ nghĩa Tư Bản và các giá trị phương Tây.
— Thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp chiếm trên 53%.
–225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.
— Trong 5 năm, hơn 35 nghìn bị can trẻ vị thành viên phạm tội.
— Việt Nam ước tính có khoảng 183.000 người nghiện ma túy…gần 33.000 người bán dâm, độ tuổi bán dâm ngày càng trẻ hóa, từ 16 – 18 tuổi. Tiếp tục đọc

ĐỔI MỚI LẦN 2 AI LÀM, ĐI ĐÂU ?

Phạm Trần

Việt Nam, sau 30 năm Đổi mới là một Thanh niên đã lớn  nhưng chưa đứng vững bằng đôi chân mình. Trước mắt anh ta là một xã hội  bất công nhiều mặt, giầu nghèo cách biệt và những đặc quyền đặc lợi  đã nằm trong tay các phần tử có chức có quyền. Tiếp tục đọc