3 ĐẶC KHU ĐÃ ÂM THẦM CHẾT RỒI ?

Phạm Trần

Có tín hiệu từ Việt Nam cho thấy dự Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, hay 3 Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Qủang Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã âm thầm tự chết. Tiếp tục đọc

Advertisements

LOAY HOAY MÃI VẪN CỨ LÌ MỘT CHỖ

Phạm Trần

Lãnh đạo Việt Nam hô đổi mới nhiều bao nhiêu cán bộ đi giật lùi bấy nhiêu. Đảng chỉ đạo phải tuyệt đối kiên định Chủ nghĩa Mác-Lenin và trung thành với đảng thì càng có nhiều đảng viên “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” bỏ đảng, đòi bầu cử tự do và dân chủ nhân quyền.

Tiếp tục đọc

VĂN HỌC NẮM ĐẦU-NGHỆ THUẬT VUỐT ĐUÔI

Phạm Trần

“Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ “chính trị” khô khan, giản đơn, nhất thời nào, mà hiểu nó như một sứ mệnh, một sức mạnh vốn có của văn học, nghệ thuật chân chính, đặc biệt trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay.” Tiếp tục đọc

HẾT LUẬT MƠ HỒ ĐẾN LUẬT ĐEN THUI

Phạm Trần

Ông bà người Việt Nam thưởng bảo con cháu “đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại”.

Lời khuyên luân lý này dậy mọi người phải biết bảo vệ nhân phẩm và thuần phong mỹ tục của dân tộc và nên tránh những hành động gây hổ thẹn giống nòi trước thiên hạ. Tiếp tục đọc

RUNG CÂY DỌA KHỈ-TỰ KỶ ÁM THỊ

Phạm Trần

Mặt trận tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã lầm vào mê hồn trận của Luật An ninh mạng khi Ban Tuyên giáo đảng chỉ biết rung cây dọa khỉ.

Trước hết hãy bàn về mối lo âu của Ban Tuyên giáo đảng khi Luật An ninh mạng (ANM) được chuẩn bị đi vào cuộc sống từ ngày 01/01/2019. Tiếp tục đọc

NGU DÂN TRÍ ĐỂ GIẾT DÂN SINH

Phạm Trần

Luật An ninh mạng của Cộng sản Việt Nam, ban hành ngày 28/06/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, đã công khai tấn công và chà đạp lên tư tưởng  “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh” của Chí sỹ, Nhà cách mạng Phan Châu Trinh (còn được gọi là Phan Chu Trinh).

Tiếp tục đọc

ĐẶC KHU BÁN NƯỚC HẠI DÂN

Phạm Trần

Làn sóng chống Dự luật Đặc khu  Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc của hàng chục ngàn người ở nhiều nơi Việt Nam trong hai ngày 10 và 11 tháng 06 năm 2018 đã lôi ra ánh sáng âm mưu của đảng Cộng sản Việt Nam muốn cong lưng bắc cầu cho Trung Cộng leo xuống Đông Nam Á và ra Biển Đông để thực hiện chiến lược “Một vành đai, Một con đường” (hay “Nhất đới, Nhất độ”).

Tiếp tục đọc