QUỐC SỬ VÀ 40 NĂM CUỘC CHIẾN VIỆT-TRUNG

Phạm Trần

Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã chu toàn nghĩa vụ bề tôi trung thành với Trung Cộng sau 40 năm chiến tranh biên giới 1979-2019. Tiếp tục đọc

Advertisements

89 NĂM CÓ ĐẢNG-MẤY MƯƠI NĂM MÁU ĐỔ THỊT RƠI ?

Phạm Trần

“Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.” Tiếp tục đọc

TƯ TƯỞNG ĐẢNG VIÊN Ở ĐÂU ?

Phạm Trần

Chưa bao giờ mà cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và một số lãnh đạo chủ chốt Bộ Chính trị đã phải cùng lượt lên tiếng báo động về nguy cơ suy thoái trong nội bộ , đồng thời khuyến cáo phải phòng ngừa “bị tác động, hướng lái chính sách theo giá trị “tự do, dân chủ” của các thế lực thù địch.” Tiếp tục đọc

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM NÀO ?

Phạm Trần

Sau 44 năm vắng bóng trên diễn đàn Hướng Đạo toàn cầu, Tổ chức Hướng đạo ở Việt Nam có tên là “Pathfinder Scouts Vietnam” (PSVN), tạm dịch là “Người Dẫn Đường”, đã chính thức được tái gia nhập là thành viên thứ 170 của Phong trào Hướng đạo Thế giới (the World Organization of the Scout Movement,WOSM). Tiếp tục đọc

TƯƠI CƯỜI 40 NĂM CAO MIÊN- CÚI MẶT 40 NĂM TẦU CỘNG

Phạm Trần

Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức kỷ niệm 40 năm để khoe công đã cứu nhân dân Cao Miên thoát chế độ diệt chủng Pol Pot-Khmer đỏ, nhưng lại không dám tưởng niệm những người Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Tầu ngày 17/02/1979. Tiếp tục đọc

VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG KHÓ HIỂU Ở BIỂN ĐÔNG

Phạm Trần

Mỗi ngày đi qua lại có thêm bằng chứng Lãnh đạo Việt Nam quên nhắc đến tên Biển Đông như điều kiện làm hài lòng Trung Cộng. Tiếp tục đọc

HỌP ÍT, NÓI NHIỀU ĐỂ CHE MẮT DÂN

Phạm Trần

Hội nghị Trung ương 9 khóa XII của đảng CSVN đã kết thúc chỉ sau 2 ngày làm việc (25-26/12/2018), ngắn nhất trong lịch sử đảng, nhưng lại nói nhiều để giấu dân những việc làm trong bóng tối. Tiếp tục đọc