YẾU TỐ CON NGƯỜI

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Vì đọc bài phỏng vấn của ký giả Thu Hà trên trang mạng Tuần Việt Nam, tôi mới biết ông Nguyễn văn An – Cựu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam – phát biểu rằng tình trạng nước nhà trở nên tồi tệ về mọi mặt như ngày hôm nay là do lỗi hệ thống, tôi bèn viết thư cho ông ta để phản bác luận điệu đó. Bởi vì một người từng ở cương vị lãnh đạo Đất Nước mà đổ lỗi cho hệ thống là người thiếu trách nhiệm. Một mai này, khi các ông Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng thôi vai trò lãnh đạo, cũng sẽ mang cái luận điệu đó ra xài lại để phủi tay. Tiếp tục đọc
Advertisements