ĐIẾU VĂN CHO CỤ KÌNH

Ngô Đức Diễm

Ngày 9 tháng 1 ngày đầu năm mới

Trong bóng đêm lạnh cóng mờ sương

Ba ngàn bộ đội công an cảnh sát

Thiết giáp rền vang theo chó dẫn đường

Video trên mạng xã hội ngày 18.1.2020:

Tiếp tục đọc

Huyền Thoại Hồ Chí Minh

Trần Gia Phụng

Xem Tiếp

MỘT LẦN CHO TẤT CẢ ®

Ngô Quốc Sĩ

            Công cuộc đấu tranh giải thể cộng sản của dân Việt đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử từ ngày Hồ Chí Minh đem chủ thuyết ngoại lai phản tiến hóa về nhuộm đỏ dân tộc. Từ các chiến khu Bùi Chu Phát Diệm đến cuộc di cư vĩ đại năm 1954, rồi cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu 1956 và 20 năm chiến đấu kiên cường của quân dân miền Nam, dân Việt đã nêu cao chính nghĩa quốc gia và khẳng định lập trường không bao giờ chấp nhận hay thỏa hiệp với cộng sản. Nhất là những nỗ lực đấu tranh của dân Việt sau 1975 lại càng chứng tỏ quyết tâm phế bỏ cộng sản của dân Việt trong nước cũng như ngoài nước, đặc biệt là ngay trong lòng chế độ với những tiếng nói khẳng khái như những viên đạn xuyên thủng chế độ của Bùi Tín,Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Hộ, Nguyễn Đình Cống, cũng như Bùi Minh Quốc, Phan Huy và Trần Vàng Sao… Tiếp tục đọc

MẶT TRÁI CHẾ ĐỘ Ở ĐỒNG TÂM

Phạm Trần

Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình bản chất dã man, tàn bạo và điêu ngoa của chế độ trong cuộc tấn công vào làng Hoành khoảng 4 giờ sáng ngày 9/01/2020,để thảm sát Cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, lãnh đạo chống bạo lực và cướp đất của dân ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tiếp tục đọc

Đầu Xuân 2020- Tổng quan tình hình chính trị Việt Nam và thế giới

Luật sư Đào Tăng Dực

Đầu xuân 2020 và trước thềm Tết Âm Lịch, nhân loại bước vào một thập niên mới của thế kỷ 21.

Người Việt Nam còn quan tâm đến vận mệnh đất nước và tiến trình dân chủ hóa tại quê nhà cần làm gì trong thời gian tới? Tiếp tục đọc

Cần một tầm nhìn mới: Tầm nhìn thế giới, nhân loại và thời đại (Phần 2)

Tạ Dzu

Điều mà chúng ta rất cần hiện nay là làm thế nào để đạt được đồng thuận về một số quan điểm văn hoá chính trị (political culture) căn bản, trong đó có tầm nhìn của thời đại 2000, tiếp nối tầm nhìn cha ông thời 1000 nhưng cao rộng hơn, vừa mang Việt tính, vừa nhân loại tính; vừa độc lập dân tộc, vừa liên lập quốc tế; vừa phát triển nội bộ, vừa hội nhập toàn cầu. Hội nhập nhưng không để bị ‘hoà tan’, vẫn có những nét văn hoá đặc thù nổi bật, đóng góp vào vườn hoa chung, tạo nên một cộng đồng nhân loại vui sống hoà hài bên nhau. Tiếp tục đọc

Trump, Iran và 4 trường phái ngoại giao Mỹ

Đoàn Hưng Quốc

Một học giả Mỹ [1] đã phân tách ngành ngoại giao Hoa Kỳ có 4 khuynh hướng gồm:

  1. Trường phái Hamiltonian: thiên về lợi ích Mỹ khi phát huy thương mại toàn cầu; không vướng mắc đa đoan vào quá nhiều công việc nhưng phải cảnh giác đối với các đối thủ nước lớn (great power competition.) Một điển hình là Trump đặt nặng cạnh tranh kinh tế và chính trị với Trung Quốc mà nhẹ về nhân quyền.

Tiếp tục đọc