Bầu những người đã được “cử” nên chọn thái độ nào cho đúng?


May 10, ’11 12:33 PM
Bạn đã bao giờ tin vào những cuộc bầu cử hay chưa? Trừ những lần ở cơ quan bạn, ý tôi là cuộc bầu cử mang tầm quốc gia chẳng hạn như Hội đồng nhân dân các cấp và quốc hội chẳng hạn. Tiếp tục đọc

“Đối mặt” với lao tù để kẻ độc tài phải “đối mặt” với Công lý

  Các  bản  án  bất  công  vừa  được  áp  cho  ông  Vi  Đức  Hồi,  cựu  giám  đốc  trường  Đảng  huyện  Hữu  Lũng,  Lạng  Sơn  (5  năm  tù,  3  năm  quản  chế)  và Tiến  sỹ  Luật  Cù  Huy  Hà  Vũ  (7  năm  tù,  3  năm  quản  chế)  lại  một  lần  nữa  cho  thấy  sự  dấn  thân  trên  con  đường  cách  mạng,  đấu  tranh  cho  tự  do,  dân  chủ,  cho  công  lý,  sự  thật  và  nhân  phẩm  con  người  khó  có  thể  tránh  được  lao  tù.  Tiếp tục đọc

Vi Đức Hồi: Người đảng viên không thể sống với đảng

Danh sách ký thỉnh nguyện thư

Theo lịch trình, Ông Vi Đức Hồi sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày 26 tháng tư. Đối Thoại không mơ tưởng gì về phiên tòa phúc thẩm vì lẽ lớp lãnh đạo đảng CS hiện nay chỉ là những sinh vật không có tính người. Nói như TS Nguyễn Thanh Giang “Như dã thú ăn thịt con mình”

Điêu 4 Hiến pháp 1992


Điều 4 hiến pháp 1992 quy định:
Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Tiếp tục đọc

80 năm trước thực dân xét xử ra sao? Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông năm 1931

Phiên tòa lịch sử xét xử Phan Bội Châu Tiếp tục đọc

Sẽ còn lúng túng nữa!

Lại một lần nữa nhà cầm quyền Việt Nam tỏ ra lúng túng trong việc xử lý vụ án Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Nhà cầm quyền Việt Nam đã đột ngột cho hoãn phiên tòa xử Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ chỉ vài ngày trước lịch đã định (ngày 24/03/2011). Nhưng việc thông báo sự đình hoãn đã thể hiện sự thiếu thống nhất và bối rối trong nội bộ của chúng. Khi nhiều báo điện tử đã lên tin “Hoãn xét xử vụ án Cù Huy Hà Vũ” mà người có trách nhiệm của “tòa” vẫn không dám khẳng định có hoãn hay không?. Tiếp tục đọc

Bản án dành cho Cù Huy Hà Vũ sẽ nặng hay nhẹ?

 

Nếu không có gì thay đổi, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ sẽ bị nhà cầm quyền Việt Nam  đưa ra Tòa án Hà nội vào ngày 24/03/2011 tới đây với cáo buộc vào điều 88 Bộ Luật Hình sự, khoản 1, điểm c. Khung hình phạt qui định theo điều luật này là từ 3 năm đến 12 năm tù. Tiếp tục đọc