Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 76 (10-5-2022)

Phan Châu Thành
11-5-2022
Tiengdan

1. Quân Ukraina tiếp tục phản công ở Kharkiv, đẩy lùi quân Nga về sát biên giới. Nếu giữ được tốc độ này, họ sẽ có thể cắt đứt được đường tiếp viện từ Nga tới Izium trong vài ngày tới, nếu chiếm lại được thành phố Volchansk. Hiện tại, họ đang ở cách đó khoảng 20km.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523947211704446977&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Volchansk là nơi mà có đường tàu hỏa nối từ Nga sang.

Hai mũi tấn công chính của Ukraina ở Kharkiv:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523902153181515777&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Những người lính này 75 ngày trước còn đang là dân thường, nhưng giờ đây, họ chiến đấu như những người lính chuyên nghiệp nhất:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-2&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523737992460115968&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Potomnyk được giải phóng:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-3&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524096168489373702&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Sự vội vàng rút chạy của quân Nga có thể thấy được:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-4&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523982427479166976&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

… bỏ lại xe tăng T-80BVM, xe bọc thép MT-LB, tên lửa SAM

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-5&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524033383675973633&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-6&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524037707428765697&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-7&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523638405808410624&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Khung cảnh quanh Kharkiv:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-8&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524076480162054149&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Xe tăng T-90M mới nhất của Nga bị phá hủy:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-9&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523929522348957696&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Trực thăng Mi-24 tan xác:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-10&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524018922298785792&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Lãnh sự quán Albania ở Kharkiv bị tên lửa Nga bắn cháy:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-11&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524058511180808196&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Người dân làm bánh pizza còn tình nguyện viên đưa tới tận chiến trường:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-12&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524073857484836865&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Bến tàu điện ngầm bây giờ là nơi trú ẩn, nhà, trường học, nơi làm việc của nhiều người:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-13&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524056340175405056&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

2. Từ Izium, quân Nga vẫn tìm cách tấn công ra xung quanh thành phố. Sau ngày đầu thành công, các mũi tấn công của Nga bị chặn lại, và đã gần hai tuần nay, loay hoay ở một chỗ. Hôm nay, Nga lại mở một cuộc tấn công và chiếm được thành phố nhỏ Velynka Komyshuvakha. Đây là lần thứ hai Nga chiếm được thành phố này, trước đó đã chiếm được nhưng lại bị đánh bật ra.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-14&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523895417557196800&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Bản đồ chiến sự quanh Izium từ 04 đến 08/05/2022

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-15&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523399494972612608&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Quang cảnh chiến trường:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-16&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524107014061842433&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-17&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524106441904295936&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Phía Nga công bố phim các lính bắn tỉa của họ tấn công những người có vẻ là tình nguyện viên chở hàng ra chiến trường hơn là lính, bởi một số không mặc quân phục, không thấy có vũ khí và không dán băng xanh. Phim được cho là để đe dọa, hạn chế mọi sự tiếp tế cho quân Ukraina trong vùng:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-18&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524052238615855108&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Phía dưới một tòa nhà gần Izium bị ném bom, cứu hộ Ukraina tìm thấy 44 người dân thường đã chết.

3. Ở chiến trường phía bắc Donbass, quân Nga có những tiến triển nhất định, tiến tới bờ sông Donetsk, nhưng mỗi lần định vượt sông là gặp tổn thất:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-19&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523251816078594048&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Cầu phao cũng bị phá hủy cùng các phương tiện quân sự khi định vượt qua:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-20&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523745017386639360&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

4. Chiến sự ác liệt nhất là ở phía đông Donbass, quân Ukraina cố thủ trên tuyến Rubizhne-Severodonetsk-Lugansk, quân Nga đang dồn quân đến đây, tìm mọi cách để phá vỡ. Pháo binh Nga áp đảo trên chiến trường này, vì ngoài các công sự, quân Ukrain chưa chuyển được vũ khí hạng nặng vào. Khoảng 10.000 quân Ukraina đang sắp bị vây trên phòng tuyến này.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-21&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1502003676294045700&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Bệnh viện trẻ em ở Severodonetsk đã bị phá hủy:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-22&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1506301307803639809&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Trong khi đó, đặc nhiệm Ukraina bất ngờ lọt qua phòng tuyến của Nga, tập kích và tiêu hủy một đoàn xe quân sự ở ngay cửa ngõ thành phố Donetsk, khi đoàn xe này di chuyển ra chiến trường. Quân Nga hoàn toàn bị bất ngờ:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-23&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523923069106016257&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Truyền thông Trung Quốc, vốn thân Nga, đột ngột đăng tin “có lợi” cho Ukraina: “bất chấp việc quân Nga tấn công bằng pháo hạng nặng, tên lửa và không quân, các phòng tuyến của quân Ukraina ở xung quanh Izium, Kramatorsk, Severedonetsk và Popasnya vẫn đứng vững”:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-24&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523407368880791553&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

5. Ở phía nam Donbass, tình hình yên tĩnh, quân Nga ở đây không đủ sức mở một cuộc phản công lớn nào, khi một bộ phận lớn vẫn đang bao vây nhà máy Azovstal ở Mariupol.

6. Những thương binh trong Mariupol thiếu thốn thuốc men và có những vết thương cần phẫu thuật nhưng không có đủ điều kiện.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-25&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524112372960538632&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Tuy nhiên họ hiểu rằng, ra đầu hàng Nga cũng là đồng nghĩa với cái chết, mà trong tủi nhục:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-26&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524117166450221056&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Những người lính Ukraina vẫn chiến đấu trong thành phố, một người bị thương:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-27&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524028721174392832&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Vẫn còn những nữ chiến binh Ukraina bên trong nhà máy:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-28&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523959123678748672&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Khu trung tâm Mariupol:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-29&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524078592598102016&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Những người dân di tản từ nhà máy Azovstal đến được nơi an toàn sau hơn 2 tháng dưới hầm:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-30&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523982397209038849&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Nữ bác sỹ lính tình nguyện của Ukraina đã bị Nga bắt đi, chỉ có con gái 4 tuổi là di tản được:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-31&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524000087466196995&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-32&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523817550513012736&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

7. Gần một tuần nay, chiến trận xung quan Kherson/Mykolaiv dường như dừng lại, có vẻ như quân Ukraina đang chờ tiếp tế vũ khí để tấn công, còn quân Nga thì lo củng cố các vị trí cố thủ trong thành phố. Hai bên chỉ có các cuộc đụng đọ nhỏ.

8. Quân Nga tiếp tục pháo kích vào Odessa ngày và đêm, nhưng chủ yếu có vẻ để khủng bố hơn là định đổ bộ vào:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-33&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523806015711547394&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-34&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523882113925521408&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-35&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523757781039284224&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Tàu đô đốc Marakov đã không bị chìm, có lẽ chỉ bị hư hỏng và đang bơi về Sevastopol – có thể thấy tàu di chuyển rất chậm: để di chuyển từ đảo Rắn tới Sevastopol, tàu bơi mất khoảng 3,5 ngày, tuy nhiên bên ngoài chưa nhìn thấy dấu hiệu nào là bị tên lửa bắn trúng.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-36&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524007374150938624&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-37&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523723818422120449&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Một nhà báo độc lập cũng công nhận điều này:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-38&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1523806856329662465&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Tàu Đô đốc Essen cũng cỡ đã được điều ra biển hôm nay để thay thế:

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-39&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1524075615988719616&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2022%2F05%2F11%2Ftinh-hinh-chien-su-ukraine-ngay-thu-76-10-5-2022%2F&sessionId=c2138ab69559c9932dacb630ede5e346203aa720&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Quân Nga đã tiến hàng phong tỏa đường hàng hải dân sự tới cảnh Odessa, đây là lần đầu tiên, từ sau thế chiến thứ 2, cảng này phải ngừng hoạt động. Việc xuất khẩu hàng hóa, nông sản của Ukraina sang các nước châu Phi và Ả rập bị gián đoạn.

9. Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina, tuyên bố mục tiêu mới của Ukraina trong cuộc chiến này, đó là: “Chiến đấu giành lại tất cả các vùng đất bị Nga chiếm đóng càng nhanh càng tốt. Trong những ngày đầu chiến tranh, chiến thắng của Ukraina sẽ là đẩy lùi quân Nga về các vùng đất như tình trạng trước ngày 24-02-2022, nhưng giờ đây, chúng tôi đã có đủ sức mạnh và sẽ chiến thắng trận chiến ở vùng Donbass, tạo động lực để lấy lại tất cả những vùng đất bị quân Nga chiếm đóng trái phép.”

Hôm qua, tổng thống Mỹ đã ký đạo luật Lend – Lease cho Ukraina, trước mắt đã có đồng ý của Quốc hội để tăng viện trợ vũ khí cho Ukraina lên tới 38,8 tỷ usd.

10. Trong khi đó, tổng thống Nga Putin lại có vẻ như đang thay đổi chiến thuật, gia đoạn 3 của cuộc chiến sẽ là cuộc chiến dài hạn, dai dẳng, hy vọng sự ủng hộ của quốc tế đối với Ukraina sẽ ngày càng giảm đi. Mục tiêu của Nga sẽ không chỉ là Donbass, mà còn cả Odessa, để cắt Ukraina ra khỏi biển Đen và kéo biên giới Nga tới tận Moldavia.

Theo thăm dò dư luận ở Nga của Trung tâm Levady, tỷ lệ ủng hộ cuộc chiến với Ukraina đang là 74% dân số và 73% tin rằng Nga sẽ chiến thắng cuộc chiến này, 15% cho rằng Nga sẽ thất bại. Tuy nhiên, đây là sự giảm sút đáng kể, khi một tháng trước đây, có tới 83% người Nga ủng hộ cuộc chiến và không ai cho rằng Nga “có thể thất bại” cả. Một thay đổi lớn nữa là tuy còn 68% dân Nga cho rằng “chiến dịch đặc biệt đang có kết quả”, nhưng chỉ có 27% cho rằng “kết quả đó hợp với kế hoạch của chính phủ”, so với 48% cho rằng chiến dịch đã quá lâu hơn so với dự kiến. Số lượng người cho rằng: NATO là người gây ra cuộc chiến này cũng giảm, từ 60% xuống 57%. Một điều đáng chú ý nữa là chỉ có 36% những người trẻ từ 18 tới 24 tuổi theo dõi cuộc chiến.

Chúng ta lại đang ở điểm dừng giữa hai giai đoạn của cuộc chiến. Thời gian này có lẽ sẽ kéo dài độ 7-10 ngày, cho tới khi quân Ukraina nhận được vũ khí hạng nặng và chuyển ra chiến trường. Lúc đó, sẽ có những đụng độ lớn và có thể sẽ dẫn tới kết thúc chiến tranh. Cho tới nay, cả hai kế hoạch của Putin: “48h chiếm Kyiv, 72h chiến toàn bộ Ukraina” và “9/5 phải chiếm được Donbass, Mariupol” đều bay vào sọt rác.

Giai đoạn 3 của cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu.

Viva Ukraina.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: