Bầu cử ở Little Saigon: ủng hộ Trump rầm rộ, ủng hộ Biden âm thầm

Ngọc Lễ
31/10/2020
VOA

Các cuộc tuần hành ủng hộ ông Trump diễn ra rầm rộ ở vùng Little Saigon

Little Saigon ở Quận Cam, California, ‘thủ đô’ của người Việt tị nạn ở Mỹ, lâu nay vẫn quen thuộc với các hoạt động lên án chính quyền Hà Nội nhưng những ngày này đang dồn hết năng lượng chính trị vào cuộc bầu cử 2020. Ẩn dưới không khí chính trị cuồng nhiệt là sự phân hóa, chia rẽ và thù địch dựa trên niềm tin sâu sắc của mỗi bên vào ứng viên của mình. Tiếp tục đọc