Giáo sư Eric Feigl-Ding (Eric Ding) của Đại học Harvard, cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới, đã đăng twitter ngày 25/1, nói rằng con virus Vũ Hán là cực kì nghiêm trọng. Tiếp tục đọc