Mua ghế hết bao nhiêu?

Mạnh Quân
25-5-2019
Tiengdan

Nhà cũ của tôi bên Long Biên, trong xóm, có nhiều người làm cho Công ty thoát nước Hà Nội, gọi là Mocomex (móc cống). Tiếp tục đọc

Không có gì cho tương lai của đảng Cộng sản

Trung Nguyễn
25-5-2019

Tiengdan

Tại Hội nghị Trung ương 10 của đảng cộng sản ngày 16/5 vừa qua, ông Tổng bí thư cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã nêu một loạt câu hỏi để 175 ủy viên trung ương cùng nhau bàn thảo và trả lời. Các câu hỏi của ông Trọng đã khiến giới trí thức bàn tán nhiều qua các bài viết trên mạng, riêng tôi chỉ xin góp ý về khả năng tiếp tục cầm quyền của đảng cộng sản trong thời gian tới. Tiếp tục đọc

VN: Liệu Đại hội Đảng 13 sẽ có khác biệt?

PGS. TS. Phạm Quý Thọ Học viện Chính sách & Phát triển
BBC
Các nhà quan sát đang theo dõi công tác chuẩn bị cho Đại hội 13 Đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt là các sự kiện như Hội nghị Trung ương trước đại hội. Tiếp tục đọc

Cải cách Tư pháp – Phần 1: Dân đen trước pháp đình 

Nguyễn Đăng Quang
24-5-2019
Tiengdan

Lời nói đầu: Đã hơn thập kỷ qua, Việt Nam đã và đang tiến hành công cuộc cải cách rất quan trọng nhưng lại không được quảng bá mạnh mẽ: Đó chính là cuộc Cải cách Tư pháp. Công cuộc đổi mới này có trọng tâm là cải cách ngành Tòa án, lấy Tòa án làm trung tâm trong quá trình Cải cách Tư pháp, nhằm sớm đưa nước ta trở thành Nhà nước Pháp quyền độc lập. Tiếp tục đọc