Quan hệ Việt Đức khôi phục trước khi EVFTA thông qua?

9 tháng 10 2018
BBC

Bernd Lange gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế EU Bernd Lange gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 26/7

Mọi khía cạnh của các hiệp định thương mại và đầu tư EU – Việt Nam đều có thể được bàn luận tại phiên điều trần của Ủy ban Thương mại Quốc tế tại Nghị viện Châu Âu vào ngày 10/10 này. Tiếp tục đọc