Làm thế nào để cứu Trương Minh Tuấn?

Phạm Chí Dũng

20/09/2018

VOA

Ông Trương Minh Tuấn – Photo Thanh tra Chính phủ.

Làm thế nào cứu thoát Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương Trương Minh Tuấn khi áp lực dư luận xã hội và đặc biệt áp lực trong nội bộ đảng đang dâng cao và đòi hỏi Tổng bí thư Trọng không được thiên vị giữa ‘phe ta’ với ‘phe củi’ trong cuộc chiến được xem là ‘chống tham nhũng’ của ông? Tiếp tục đọc