Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa /// ẢNH: S.X
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa