CHƠI HỤI.

Nguyễn Xuân Nghĩa.

Dù không tham gia ai cũng biết thế nào là CHƠI HỤI. Nhiều người cùng góp tiền một lúc cho một người nhận theo thứ tự là chơi hụi. Ai nhận trước chịu thiệt một số tiền so với tổng số phải góp, nhưng bù vào họ có một khoản tiền lớn cho nhu cầu cấp bách. Ai nhận vào các lượt sau cùng được lợi thêm một lượng tiền. Người lợi cao nhất là chủ hụi.  Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 4 tháng 10 năm 2016

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tiếp tục đọc

Bài các trang Web

RFA

Bỏ điều 292 Bộ luật Hình sự 2015

Khi thông tin vươt rào ‘tuyên giáo’

Ấn Độ: Sáu người bị bắt do nghi ngờ khủng bố

Tổng biên tập Nguyễn Như Phong bị rút thẻ nhà báo

Việt Nam phản đối Trung Quốc bầu cử ở “thành phố Tam Sa” Tiếp tục đọc