CƯƠNG THI TÀU CỘNG VÀ CƯƠNG THI VIỆT CỘNG

Nguyễn Thành Trí
Những người đã từng xem phim Tàu ma quái kinh dị đều rất thích xem phim cương thi, những xác chết thường thường là các quan triều đình Mãn Thanh đột ngột sống lại, hút máu người sống ở cổ làm cho người sống bị nó hút máu trở thành cương thi.  Có một đặc điểm của Cương Thi Tàu Cộng hiện đại là nó đã đang hút hết máu của nền kinh-tài Hoa Lục, và làm cho nền kinh-tài Hoa Lục trở thành cương thi.  Cương Thi Tàu Cộng đã không giết chết người chỉ huy của nó là Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng, bởi vì đảng và nhà nước cộng sản loại này đã đang và sẽ còn tiếp tục duy trì, giữ gìn, nuôi dưỡng bọn cương thi; ngược lại, bọn cương thi đã đang biến đổi Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng trở thành những cương thi cộng sản trên thực tế cũng giống như trong phim Tàu ma quái kinh dị.

Tương tự như chuyện vừa kể trên, Cương Thi Tàu Cộng từ nhiều năm trước cũng đã truyền giống cương thi cộng sản chính cống Tàu Cộng sang Việt Nam và đã chắc chắn tạo ra hàng loạt Cương Thi Việt Cộng. Một cách có hệ thống Cương Thi Việt Cộng cũng đã và đang hút hết máu của nền kinh-tài Việt Nam khiến cho cả nước Việt Nam có những người bị nó hút máu và trở thành cương thi; tuy nhiên Cương Thi Việt Cộng cũng đã không giết chết Đảng và Nhà Nước Việt Cộng. Bởi vì Cương Thi Việt Cộng chỉ làm biến đổi Đảng và Nhà Nước Việt Cộng trở thành những cương thi cộng sản như những người chủ của nó ở mẫu quốc Hoa Lục, để cuối cùng tất cả vẫn có thể tiếp tục kéo dài cuộc sống cương thi cộng sản của cả bọn Cương Thi Tàu Cộng và Cương Thi Việt Cộng gọp chung lại.
Quả thật Cương Thi Tàu Cộng và Cương Thi Việt Cộng chính là những Tập Đoàn Kinh Tế Quốc Doanh/State-Owned Enterprises/SOEs của hai đảng Tàu Cộng-Việt Cộng đã từng giao hợp tạo ra bọn chúng khi thực hành việc làm kinh tế thị trường với vốn tư bản nhà nước định hướng xã-nghĩa một cách hàm hồ, lố bịch.  Lẽ tất nhiên dễ hiểu là cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng phải giữ gìn, nuôi dưỡng, tận lực duy trì những Tập Đoàn Kinh Tế Quốc Doanh/SOEs này bằng mọi cách trong mọi hoàn cảnh kinh-tài trên thực tế ở Hoa Lục và Việt Nam.
Càng ngày người ta nhận thấy càng rõ ràng hơn là cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng đang cố ý kéo dài thêm hơn nữa thời gian cải cách kinh tế và cải tổ toàn bộ các SOEs của đảng và nhà nước. Tại sao? Các SOEs của đảng và nhà nước là những cơ chế tổ chức truyền thống tham nhũng an toàn của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng mà chính đảng và nhà nước không phải chịu trách nhiệm trước Nhân Dân Hoa Lục và Nhân Dân Việt Nam.
Người ta có thể kể trích đoạn sơ lược lịch sử của SOEs/Cương Thi Tàu Cộng-Việt Cộng như sau, vào năm 2008 trong lúc nền kinh tế thế giới suy thoái thì ở hai nước Hoa Lục và Việt Nam cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng đã cùng in ra những khối lượng quá nhiều tiền Mao và tiền Hồ, và đã cùng có những chương trình kích cầu rất lớn để tránh tác động của tình trạng kinh tế thế giới suy thoái trầm trọng.  Kết quả ngay sau đó là số lượng nợ của Hoa Lục và Việt Nam bắt đầu tăng lên càng ngày càng nhiều kể từ năm 2008 cho tới nay. Cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng đã có sự chấp thuận cho phép cứ việc cho vay tối đa để các địa phương có tiền xây dựng đường xá, cầu cống, nhà cửa, khu thương mại, tượng đài, v.v… những thứ có thể tạo ra một bộ mặt xã hội phát triển phồn vinh giả tạo, cũng để tuyên truyền cho các nhân tài chỉ huy kinh tế của cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng, để tạo phép lạ của sự phát triển kinh tế thị trường vốn tư bản nhà nước ở Hoa Lục và Việt Nam, đồng thời cũng đã tạo ra, giữ gìn và nuôi dưỡng rất nhiều công ty cương thi doanh nghiệp nhà nước và nhiều Tập Đoàn Kinh Tế Quốc Doanh/State Owned Enterprises/ SOEs có qui mô lớn với một hệ thống tham nhũng càng ngày càng phức tạp, tinh vi hơn trước và ở ngay trong cơ thể của đảng bởi vì trong máu của đảng cũng có máu cương thi cộng sản!
Có những tình huống xấu nhất sẽ có thể xảy ra cho cả hai nền kinh-tài Hoa Lục-Việt Nam khi cả hai nhà nước cương thi cộng sản này không còn đủ thời gian để trình diễn tiếp vài màn xiếc-cải-cách nữa, vì sắp tới những màn “trình-diện-cải-tạo” của hai tập thể SOEs/Cương Thi Tàu Cộng và SOEs/Cương Thi Việt Cộng bằng vài màn trình diễn chống tham nhũng bắt giữ vài tên đầu sỏ thao túng kinh-tài quốc doanh để tuyên truyền phô trương tiêu biểu “tề gia đạo lạm quyền và trị quốc doanh tham nhũng” như chiến dịch “đả hổ đập ruồi” của Đảng Trưởng Xi đã đang được thực hiện ở Hoa Lục.  Còn ở Việt Nam thì Đảng và Nhà Nước Việt Cộng đã đang làm thế nào?  Tuy nhiên, rất rõ ràng Hoa Lục và Việt Nam đúng là hai nền kinh-tài quốc doanh có nhiều doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Cả hai tập thể SOEs/Cương Thi Tàu Cộng và SOEs/ Cương Thi Việt Cộng là hai đứa con cưng luôn được giữ gìn chăm nom cẩn thận của hai đảng và nhà nước cộng sản, nên không thể nhanh chóng từ bỏ hoặc triệt để cải tạo chúng nó, bởi vì làm như vậy sẽ có nguy cơ sụp đổ cả hệ thống thể chế cộng sản, một trường hợp tương tự như đã xảy ra cho Liên Bang Sô Viết. Chính là bài học giá trị Liên Sô đã khiến cho cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng phải vận dụng mọi cách để kéo dài sự tồn tại của cả hai tập thể SOEs/Cương Thi Tàu Cộng và SOEs/Cương Thi Việt Cộng thêm một thời gian lâu chừng nào tốt chừng ấy.
Rất rõ ràng là cả hai nhà nước cương thi cộng sản này vẫn cứ phải cung cấp thêm tiền cho cả hai tập thể SOEs/Cương Thi Tàu Cộng và SOEs/ Cương Thi Việt Cộng cũng giống như hình ảnh hai bầy đàn cương thi đang hút thêm máu của hai nền kinh-tài Hoa Lục-Việt Nam.  Quả thật cả hai tập thể SOEs/Cương Thi Tàu Cộng và SOEs/ Cương Thi Việt Nam đang càng ngày càng không làm gì ra tiền sanh lợi cho nền kinh-tài quốc doanh; ngược lại, càng ngày càng không thể trả hết nợ.  Căn cứ theo số liệu đáng tin cậy của tổ chức McKinsey Global Institute thì tổng số nợ của Hoa Lục Tàu Cộng là từ 6.6 ngàn tỉ đôla vào nửa năm 2007 đã tăng lên 31.9 ngàn tỉ đôla vào nửa năm 2015. Nó tương đương 290% phần trăm của GDP Hoa Lục, một tỉ lệ phần trăm quá cao một cách đáng sợ đối với một nền kinh-tài vẩn còn đang phát triển như Hoa Lục Tàu Cộng.
Thế còn tổng số nợ của Việt Cộng thì sao?  Nợ là một vấn đề luôn bị Đảng và Nhà Nước Việt Cộng che giấu; đôi khi các số liệu chính thức đưa ra lại khác nhau. Chính Thủ Tướng Việt Cộng cũng nhận thấy “cách tính của các địa phương không giống ai, không xác thực, không đúng thực tế” làm rối thông tin.  Gần đây trong một báo cáo của Công Ty Chứng Khoán TPHCM (HSC) nêu ra tổng số nợ của Việt Nam đã vượt 93 tỉ đôla Mỹ. và nhận xét đây là mức đáng báo động vì đã vượt mức 65%  giới hạn an toàn.
Cũng có thêm một điều thú vị là trong lúc các khu vực xuất cảng hàng hoá giảm sút, du lịch càng ngày càng vắng khách, xí nghiệp gia công sản xuất phải đóng cửa, số người thất nghiệp càng tăng nhiều, v.v… đã như thế mà chỉ số GDP của Hoa Lục và Việt Nam lại tăng lên. Không còn ai dám tin những số liệu kinh tế của cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng -Việt Cộng nữa rồi! Nếu số liệu thống kê kinh tế của nhà nước chính thức đưa ra được trung thực, đầy đủ, rõ ràng về cả hai nền kinh-tài cương thi cộng sản Hoa Lục-Việt Nam thì sự thật mức tăng trưởng của Hoa Lục và Việt Nam có lẽ ở khoản 2-3% thay vì 6-7% như cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Cộng đã công bố khoa trương.
Để kết luận ngắn gọn là có một chuyện cần ghi nhớ các loại “Bùa Phép Đô La” của IMF không thể ngăn chặn, vô hiệu hoá được bọn cương thi cộng sản; trái lại chỉ làm cho bọn cương thi cộng sản càng sống lâu hơn, càng ngất ngây, cuồng dại, ngoan cố, hung bạo hơn nữa.  Để đạt hiệu quả cao tiêu diệt cả bọn Cương Thi Tàu Cộng-Cương Thi Việt Cộng thì cần phải có rất nhiều thuốc súng nổ tung cả bọn tàn dư cương thi cộng sản./.
Nguyễn Thành Trí – Sài Gòn, Chủ Nhật 6/3/2016

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: