Bản Lên Tiếng Yêu Cầu Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2015

Vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền nhằm định ra một khuôn mẫu chung về quyền con người mà mọi quốc gia và mọi dân tộc cần đạt tới. Hơn 65 năm sau, những gì ghi trong Bản Tuyên Ngôn này vẫn là một chuẩn mực mà mọi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đều phải tôn trọng.

Là một nước thành viên của Liên Hiệp Quốc và hiện nay cũng là một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, lẽ ra Việt Nam phải đi đầu trong việc tôn trọng các chuẩn mực của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và tuân thủ những công ước quốc tế về nhân quyền đã ký kết, như Công ước Quốc tế về Quyền Tự do Dân sự và Chính trị, Công ước Quốc tế về Quyền Tự do Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Nhưng những gì đã và đang xảy ra tại Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Các quyền con người vẫn tiếp tục bị chà đạp, việc bắt bớ và giam cầm tùy tiện vẫn tiếp tục xảy ra. Nghiêm trọng hơn là trong nhà tù của Việt Nam, có những người đã bị giam giữ nhiều năm, với những bản án nặng nề, chỉ vì họ đã thực thi các quyền về tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận hay tự do hội họp và lập hội. Tiếp tục giam cầm các tù nhân lương tâm này là chà đạp trắng trợn lên tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Do đó, nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày công bố Tuyên Ngôn Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các nước dân chủ trên thế giới, hãy can thiệp và áp lực buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, đặc biệt là trường hợp của những tù nhân lương tâm bị kết án nặng nề sau đây :

 • Đặng Xuân Diệu, hoạt động xã hội – nhóm TNCG : 13 năm tù và 5 năm quản chế,
 • Đỗ Thị Hồng, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 13 năm tù và 5 năm quản chế
 • Đoàn Đình Nam, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
 • Đoàn Văn Cư, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 14 năm tù và 5 năm quản chế
 • Hồ Đức Hòa, hoạt động xã hội – nhóm TNCG : 13 năm tù và 5 năm quản chế
 • Lê Duy Lộc, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 17 năm tù và 5 năm quản chế
 • Lê Đức Động, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
 • Lê Phúc, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 15 năm tù và 5 năm quản chế
 • Lê Trọng Cư, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
 • Lương Nhật Quang, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
 • Ngô Hào, hoạt động dân chủ : 15 năm tù và 5 năm quản chế
 • MS Nguyễn Công Chính, hoạt động tôn giáo : 11 năm tù
 • Nguyễn Dinh, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 14 năm tù và 5 năm quản chế
 • Nguyễn Đặng Minh Mẫn, hoạt động dân chủ – nhóm TNCG : 8 năm tù và 5 năm quản chế
 • Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, hoạt động cho quyền công nhân : 9 năm tù và 5 năm quản chế
 • Nguyễn Kỳ Lạc, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
 • Nguyễn Thái Bình, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
 • LM Nguyễn Văn Lý, hoạt động tôn giáo – Khối 8406 : 8 năm tù và 5 năm quản chế
 • Phạm Thị Phượng, hoạt động dân chủ – đảng Vì Dân : 11 năm tù
 • Phan Thành Tường, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 10 năm tù và 5 năm quản chế
 • Phan Thành Ý, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 14 năm tù và 5 năm quản chế
 • Phan Văn Thu, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : bị kết án chung thân
 • Tạ Khu, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
 • Trần Huỳnh Duy Thức, hoạt động dân chủ : 16 năm tù và 5 năm quản chế
 • Trần Phi Dũng, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 13 năm tù và 5 năm quản chế
 • Trần Quân, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 12 năm tù và 5 năm quản chế
 • Trần Thị Thúy, hoạt động xã hội – dân oan : 8 năm tù và 5 năm quản chế
 • Từ Thiện Lương, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
 • Võ Ngọc Cư, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
 • Võ Thành Lê, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
 • Võ Tiết, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế
 • Võ Ngọc Cư, hoạt động tôn giáo – vụ án Bia Sơn : 16 năm tù và 5 năm quản chế

Ngày 03 tháng 12 năm 2015

Đồng ký tên :

Danh sách tổ chức:

 1. Bạch Đằng Giang Foundation, đại diện : Phạm Bá Hải
 2. Ban Điều hành Hội CTNLT, đại diện : Bác sĩ Nguyễn Đan Quế.
 3. Con Đường Việt Nam, đại diện :  Hoàng Văn Dũng.
 4. Diễn đàn Xã Hội Dân Sự, đại diện : Tiến sĩ Nguyễn Quang A
 5. Đảng Việt Tân, đại diện : Phạm Minh Hoàng
 6. Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Viet Nam-Hoa Kỳ, đại diện: MS Nguyen Hoang Hoa
 7. Hoàng Sa FC, đại diện : Từ Anh Tú
 8. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, đại diện :  Nguyễn Bắc Truyển
 9. Hội Anh Em Dân Chủ, đại diện : Kỹ Sư Phạm Văn Trội.
 10. Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo, đại diện : Hà Thị Vân
 11. Hội Bầu Bí Tương Thân, đại diện : Nguyễn Lê Hùng
 12. Hội NoU Sài Gòn, đại diện : Hoàng Vi
 13. Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, đại diện : Trần Thị Nga, Huỳnh Thục Vy
 14. Lao Động Việt, đại diện : Đỗ Thị Minh Hạnh
 15. Nghị-hội Toàn-quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, đại diện : Nguyễn Ngọc Bích
 16. Nhóm  Cứu Lấy Dân Oan Hà Nội, đại diện: Mai  Xuân Dũng
 17. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, đại diện : LM Phan Văn Lợi
 18. Phòng CLHB DCCT Sài Gòn, đại diện: Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại
 19. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, đại diện : Vũ Quốc Ngữ.
 20. Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam, đại diện : LS Nguyễn Văn Đài
 21. Việt Nam Thống Nhất Đảng, Đại diện: Lê Thanh Tùng

Danh sách cá nhân:

 1. Bùi Chát, Nhà văn, Sài Gòn
 2. Bùi Kim Vương, Nghệ An
 3. Bùi Minh Luân , An Giang
 4. Bùi Thế Anh, Hà Nội
 5. Bùi Thị Cúc, Nghệ An
 6. Bùi Thị Kim Oanh, Hà Nội
 7. Bùi thị Nữ, Đồng Tháp
 8. Bùi Thị Uyển Nhi, Nghệ An
 9. Chu Mạnh Sơn, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
 10. Chu văn Tuấn, Nghệ An
 11. Dương Đại Triều Lâm, Sài Gòn
 12. Dương Kim Khải, mục sư, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn
 13. Dương Xuân Trị, Nghệ An
 14. Đặng Ngọc Minh,  cựu tù nhân lương tâm, Trà Vinh
 15. Đặng thị Hằng, Nghệ An.
 16. Đặng Thị Hảo, Nghệ An
 17. Đặng thị Hòe, Nghệ An.
 18. Đặng Văn Quân, Nghệ An
 19. Đặng xuân Hà, Nghệ An.
 20. Đậu phi Thiên, Nghệ An.
 21. Đậu Văn Dương, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
 22. Đậu Văn Lai, Nghệ An
 23. Đinh Bạt Lượng, Nghệ An
 24. Đinh thị Oanh, Nghệ An
 25. Đinh Trọng Luân, Nghệ An
 26. Đỗ Đức Hợp, Sài Gòn
 27. Đỗ Thế Chánh, Sài Gòn
 28. Hồ Đức Hiền, Nghệ An
 29. Hồ Đức Kiên, Nghệ An
 30. Hồ đức Lâm, Nghệ An
 31. Hồ đức Lực, Nghệ An
 32. Hồ huy An, Nghệ An
 33. Hồ Huy Khang, Nghệ An
 34. Hồ Huy Vương, Nghệ An
 35. Hồ thị Châu, Nghệ An
 36. Hồ thị Truyền, Nghệ An
 37. Hồ Văn Diệm, Nghệ An
 38. Hồ Văn Oanh, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
 39. Hồ Văn Quang, Nghệ An
 40. Hồ văn Tuệ, Nghệ An
 41. Hoàng Đức Bình, Kỹ sư xây dựng, Nghệ An.
 42. Hoàng Hưng, cựu tù nhân lương tâm, nhà báo, Sài Gòn
 43. Hoàng Ngọc Đức, Nghệ An
 44. Hoàng Thị Hương , Nghệ An
 45. Hoàng thị Lan, Nghệ An
 46. Hoàng Văn Khởi, Hà Nội.
 47. Huyền Trang, Phóng viên GNsP
 48. Huỳnh Anh Tú, Sài Gòn
 49. Lê  Anh Hùng, Nhà báo độc lập, Hà Nội
 50. Lê Công Định, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn
 51. Lê Đình Lượng, Nghệ An
 52. Lê Hồng Hạnh, An Giang
 53. Lê Mỹ Hằng, Nghệ An
 54. Lê Nguyên Hoàng, Hà nội
 55. Lê Nhàn, Nghệ An.
 56. Lê Quốc Quân, luật sư, cựu tù nhân lương tâm, Hà Nội
 57. Lê Quốc Quyết, Sài Gòn
 58. Lê Thăng Long, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn
 59. Lê Thị Công Nhân, cựu tù nhân lương tâm, Hà Nội
 60. Lê thị Hằng, Nghệ An.
 61. Lê Thị Mỹ Hằng, Nghệ An
 62. Lê Văn Chính, Nghệ An
 63. Lê Văn Đoàn, Nghệ An
 64. Lê Văn Khôi, Nghệ An
 65. Lê văn Kiệt, Tiến sĩ Khoa Học, Bruxelles, Belgium
 66. Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm, Thanh Hóa
 67. Lư văn Bảy, cựu tù nhân lương tâm, Kiên Giang
 68. Mai Phương Thảo, Hà Nội
 69. Ngô Duy Quyền, Hà Nội
 70. Ngô Minh Tâm, Phú Yên
 71. Ngô Nhật Đăng, Sài Gòn
 72. Ngô Quỳnh, cựu tù nhân lương tâm, Bắc Giang
 73. Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù nhân chính trị, Sài Gòn
 74. Nguyễn Bích Ngọc Hương,  Long An
 75. Nguyễn cao Cường, Nghệ An
 76. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, cựu tù nhân chính trị, Trà Vinh
 77. Nguyễn Đình Hanh, Nghệ An
 78. Nguyễn Hoài Thu, Nghệ An
 79. Nguyễn hồng Phong, Nghệ An
 80. Nguyễn Khánh Lâm, Vĩnh Phúc
 81. Nguyễn Lân Thắng, Hà Nội
 82. Nguyễn Lưu Thành, Nghệ An
 83. Nguyễn Mạnh Hiền, Nghệ An
 84. Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư, Sài Gòn
 85. Nguyễn Minh Chí, Thanh Hóa
 86. Nguyễn Minh Thư, Sài Gòn
 87. Nguyễn Sáng Côn, Nghệ An
 88. Nguyễn Thanh Hà, Hà Nội
 89. Nguyễn Thành Huân, Nghệ An
 90. Nguyễn thị  Hóa, Nghệ An
 91. Nguyễn Thị Bích Diễm, Đồng Nai
 92. Nguyễn Thị Bích Ngà, kinh doanh, Sài Gòn
 93. Nguyễn thị Đình, Nghệ An
 94. Nguyễn Thị Hoàng, Nghệ An
 95. Nguyễn thị Hồng Phương, Nghệ An
 96. Nguyễn thị Hồng, Nghệ An
 97. Nguyễn thị Hường, Nghệ An
 98. Nguyễn Thị Khiêm Nhu,  Sài Gòn
 99. Nguyễn thị Kiều, Nghệ An
 100. Nguyễn thị Kim Chi, nghệ sĩ, Hà Nội
 101. Nguyễn Thị Kim Liên, Long An
 102. Nguyễn thị Lâm, Nghệ An
 103. Nguyễn thị Liệu, Nghệ An
 104. Nguyễn thị Luyện, Nghệ An
 105. Nguyễn thị Mẫn, Nghệ An
 106. Nguyễn Thị Nga, Hải Phòng
 107. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nghệ An
 108. Nguyễn Thị Nguyên, Thanh Hóa
 109. Nguyễn Thị Nhan, Nghệ An
 110. Nguyễn Thị Nhung, Bình Thuận
 111. Nguyễn thị Thuý, Hải Phòng
 112. Nguyễn thị Thúy, Nghệ An
 113. Nguyễn Thị Tuyết, Nghệ An
 114. Nguyễn Thu Hương, Hà Nội
 115. Nguyễn Trung Hiếu, kinh doanh, Sài Gòn
 116. Nguyễn Trung Tôn, mục sư, Thanh Hóa
 117. Nguyễn Tường Thụy, nhà báo, Hà Nội
 118. Nguyễn Văn Ân, Nghệ An
 119. Nguyễn văn Bách, Nghệ An
 120. Nguyễn văn Băng, Nghệ An
 121. Nguyễn văn Bình, Nghệ An.
 122. Nguyễn Văn Cảnh, Nghệ An
 123. Nguyễn văn Chung, Nghệ An
 124. Nguyễn Văn Đề, Hà Nội
 125. Nguyễn Văn Duyệt, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
 126. Nguyễn Văn Hiến, Nghệ An
 127. Nguyễn Văn Hoan, Nghệ An
 128. Nguyễn văn Hùng, Nghệ An
 129. Nguyễn văn Kỳ, Nghệ An
 130. Nguyễn Văn Lợi, Trà Vinh
 131. Nguyễn Văn Mẫu, Nghệ An
 132. Nguyễn Văn Nhiễm, Nghệ An
 133. Nguyễn Văn Oai, Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nghệ An
 134. Nguyễn văn Thanh, Nghệ An
 135. Nguyễn văn Thành, Nghi lộc, Nghệ An.
 136. Nguyễn văn Thành, TP Vinh, Nghệ An
 137. Nguyễn Văn Thiển, Hà Nội
 138. Nguyễn văn Thiện, Nghệ An
 139. Nguyễn Văn Thông, Nghệ An
 140. Nguyễn văn Thu, Nghệ An
 141. Nguyễn văn Thủy, Nghệ An
 142. Nguyễn Văn Tình, Nghệ An
 143. Nguyễn Văn Toàn, Nghệ An
 144. Nguyễn Văn Tráng, Thanh Hóa
 145. Nguyễn Văn Triều, Nghệ An
 146. Nguyễn Văn Túc, cựu tù nhân lương tâm, Thái Bình
 147. Nguyễn văn Út, Nghệ An.
 148. Nguyễn Văn Viên, Hà Nội
 149. Nguyễn Xuân Anh, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
 150. Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà văn, cựu tù nhân chính trị, Hải Phòng
 151. Phạm Hà Tuấn, Bắc Giang
 152. Phạm Minh Vũ, cựu tù nhân lương tâm, Quảng Trị.
 153. Phạm Ngọc An, Kinh doanh, Sài Gòn
 154. Phạm Phương Kiều, Sài Gòn
 155. Phạm thị kim Chi, Nghệ An
 156. Phạm Trọng Anh, Nghệ An
 157. Phạm Văn Bằng, Nam Định
 158. Phan Thị Điệp, Nghệ An
 159. Phan Văn Hùng, Hà Nội
 160. Phan Văn Phong, Hà Nội
 161. Phan Văn Thành, Nghệ An
 162. Phùng Minh Phương, Lạng Sơn.
 163. Thái Văn Dung, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
 164. Thân Văn Hướng, Nghệ An
 165. Thích Không Tánh, Sư Thầy Chùa Liên Trì
 166. Tô Oanh, nhà giáo, Bắc Giang
 167. Trần Đức Thạch, nhà thơ, Nghệ An
 168. Trần Đức Trường, Nghệ An
 169. Trần Hữu Đức, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An
 170. Trần Khắc Đạt, Lâm Đồng
 171. Trần Khắc Đường, Lâm Đồng
 172. Trần Khắc Hiển, Lâm Đồng
 173. Trần Khắc Sáng, Nghệ An.
 174. Trần Minh Khang, Nghệ An
 175. Trần Minh Nhật, cựu tù nhân lương tâm, Lâm Đồng
 176. Trần Ngọc Thuận, Hà Nội
 177. Trần Quốc Tiến, Sài Gòn
 178. Trần Thanh Phong, Đồng Tháp
 179. Trần Thanh Tuấn, Đồng Tháp
 180. Trần Thị Chung, Nghệ An
 181. Trần Thị Diễm, Đồng Tháp
 182. Trần Thị Hường , Hà Nội
 183. Trần thị Liệu, Nghệ An
 184. Trần Thị Thược, Sài Gòn
 185. Trần Văn Bang, kỹ sư, cựu chiến binh, Sài Gòn.
 186. Trần Văn Hiệp, Sài Gòn
 187. Trần Văn Hoàng, Nghệ An
 188. Trần Văn Khương, Nghệ An
 189. Trần Văn Lộc, Nghệ An
 190. Trần Văn Quang, Nghệ An
 191. Trần Văn Sáng, Nghệ An
 192. Trịnh Bá Phương, Hà Nội
 193. Trịnh Bá Tư, Hà Nội
 194. Trương Minh Hưởng, Hà Nam.
 195. Trương Minh Tam, cựu tù nhân lương tâm, Hà Nam
 196. Trương Thị Hiền, Nghệ An
 197. Vi Đức Hồi, cựu tù nhân lương tâm, Lạng Sơn
 198. Võ thị Mai, Nghệ An
 199. Vũ Đình Thành, Nghệ An
 200. Vũ Huy Hoàng, kinh doanh, Sài Gòn,
 201. Vũ Linh, nhà giáo, Hà Nội
 202. Vũ Mạnh Hùng, nhà giáo, Hà Nội
 203. Vũ văn Hùng, cựu tù nhân lương tâm, Hà Nội
 204. Vũ văn Trang, Nghệ An.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: