Tưởng hay Mao thắng Nhật?

Ngô Nhân Dụng

Tuesday, August 25, 2015 7:36:13 PM

 Nguoiviet

Bắc Kinh sắp làm lễ kỷ niệm “70 năm chiến thắng Phát xít Nhật. Ðây là lần đầu tiên được họ tổ chức một cuộc diễn binh cho ngày lễ này. Ngày 3 Tháng Chín sắp tới Tập Cận Bình sẽ chủ tọa một cuộc duyệt binh với 200 máy bay chiến đấu và 12,000 quân, với những đơn vị đã có mặt từ thời “kháng Nhật” như Ðệ Bát Lộ Quân (第八路, Hồ Chí Minh đã phục vụ trong đó), Tân Ðệ tứ quân (新第四) và cả Ðội Du kích Hoa Nam (南游).. Tiếp tục đọc