Tuyên bố của Con Đường Việt Nam về hiện tượng đánh phá tài khoản Facebook của các nhà hoạt động xã hội

VIETNAM ROAD MOVEMENT
Declaration of raiding phenomenon Facebook account of social activists

Đăng bởi Lê Quốc Tuấn vào Thu, 07/17/2014 – 20:06.

CDVN

Tuyên bố của Con Đường Việt Nam
về hiện tượng đánh phá tài khoản Facebook 
của các nhà hoạt động xã hội
Gần đây và đặc biệt trong hai tuần qua, hàng chục tài khoản Facebook của những cá nhân, nhóm, hội, có nội dung chia sẻ thông tin đa chiều về những sự kiện chính trị, xã hội và chủ quyền Việt Nam đã bị ban quản trị Facebook đóng cửa. Sau đó, một số đã được phục hồi nhưng con số các trang Facebook bị đóng cửa ngày càng gia tăng.
Đây là kết quả của một cuộc tấn công có chủ ý của những cá nhân muốn bảo vệ chế độ bằng con đường bị miệng những ý kiến trái chiều. Họ đã lợi dụng điều lệ của Facebook, ngụy tạo những báo cáo để yêu cầu ban quản trị Facebook đóng cửa các tài khoản của những nhà hoạt động xã hội Việt Nam vốn lâu nay sử dụng cộng đồng FB để chia sẻ quan điểm tự do của mình.
Rất nhiều trang Facebook cá nhân, kể cả của một số thành viên Con Đường Việt Nam, đang là nạn nhân của âm mưu bẩn thỉu này.
Dù biết những tiểu xảo ấy chỉ tạm thời làm gián đoạn và gây nhiễu chứ không thể ngăn cản được tiếng nói đa chiều của cộng đồng Facebook, Con Đường Việt Nam vẫn lên tiếng phản đối các hành vi thiếu văn hóa và phản chính trị đó.
Trước mắt, chúng tôi đề nghị:
1. Những cá nhân đứng sau chiêu trò quấy nhiễu này, vì danh dự chung của cộng đồng Facebook Việt ngữ và vì những hệ quả pháp lý có thể xảy đến: hãy dừng tay lại trước khi quá muộn. Bởi vì nói cho cùng, những ngụy tạo ấy sẽ không dập tắt được quyền tự do ngôn luận và chỉ làm xấu thêm hình ảnh của Việt Nam trong mắt của thế giới văn minh.
2. Vì tiêu chí mang lại cho mọi người sức mạnh của sự chia sẻ, làm cho thế giới mở rộng và gắn bó hơn của mình, ban quản trị Facebook hãy sớm có biện pháp công nghệ nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực này để làm cho cộng đồng Facebook được công bằng, an toàn hơn cho những ai muốn bày tỏ suy nghĩ, chính kiến của mình trong hòa bình.
Bên cạnh việc làm việc trực tiếp với ban quản trị Facebook để giúp khôi phục các tài khoản bị đánh phá trong thời gian sớm nhất, Con Đường Việt Nam đã mở một thỉnh nguyện thư trên change.org để kêu gọi cộng đồng mạng ký tên phản đối hành vi bẩn thỉu này:
https://www.change.org/petitions/facebook-to-stop-shutting-down-dissidents-facebook-pages-based-on-fake-reports-from-cyber-trolls-paid-by-vietnamese-government
Rất mong các bạn quan tâm và tham gia cùng chúng tôi để tạo sức ép lên ban quản trị Facebook.
TM.Con Đường Viêt Nam
Lê Quốc Tuấn

Recently, and especially in the last two weeks, tens Facebook account of individuals, groups, associations, content sharing multi-dimensional information on political events, social and sovereignty of Vietnam has banned Facebook administrators closed. After that, some have been restored but the number of Facebook pages are increasingly closed.

This is the result of a deliberate attack by individuals who want to protect the regime by way of the mouth are mixed opinions. They took advantage of the charter Facebook, falsify reports to ask the board to close the Facebook account of the social activities which Vietnam has long FB user community to share their views freely her.

Many personal Facebook page, including some members of the Path of Vietnam, was a victim of this terrible conspiracy.

Whether that’s the trick only temporarily interrupted and confounding can not stop the voice of the community multidimensional Facebook, Path of Vietnam has protested the lack of cultural behavior and that political protest .

In the immediate future, we recommend:

1. Individuals behind this harassment afternoon game, for the honor of the general Facebook community Vietnamese language and because the legal consequences can happen: just stopped before it is too late. Because after all, the disguise does not extinguish the right to freedom of speech and only worsen Vietnam’s image in the eyes of the civilized world.

2. Because criteria gives everyone the power of sharing, making the world more open and sticking his Facebook board soon take technological measures to prevent acts effectively target This extreme to make the Facebook community is fair, safe for those who want to express their opinion, their views peacefully.

In addition to working directly with Facebook executives to help restore the account, which was attacked in the shortest time, the path Vietnam has opened a petition on change.org calling for netizens to sign oppose this filthy behavior:

https://www.change.org/petitions/facebook-to-stop-shutting-down-dissidents-facebook-pages-based-on-fake-reports-from-cyber-trolls-paid-by-vietnamese-government

We wish you interested and join us to create pressure on the Facebook board.

July 17, 2014

TM. The path of Vietnam

Le Quoc Tuan

The list of organizations / social groups / individuals are attacked

(May be incomplete because a growing number of victims)

1. The New Vietnam

2. Patriotic Diary

3. Collection pluralist democracy

4. Angelina Huynh Trang

5. Trinity Hong Thuan

6. Nguyen Lan Thang

7. Que Choa

8. Girl and Dragon

9., Do Trung Quan

10. Nguyen Tuong Thuy

11. Thuy Nga

12. Grandmother Cigars News

13. Lacgiua Saigon

14. Nguyen Tien Trung

15. JB Nguyen Huu Vinh

16. Tuong Thuy Lan

17. Pham Thanh Research

18. Thuy An

19. Dinh Uy Japan

20. Holes to VN

21. Nguyen Xuan Dien

22. Pham Doan Trang

23. Hoang Dung CDVN

24. Nguoi Buon Gio

25. The Mother Mushroom

26. Le Dung Vova

27. The wind Lang Thang

28. Nowhere

29. Thach Thao

30. Bach Hong Rights

OOo ———– ———–

VIETNAM PATH MOVEMENT

Statement on the attack Activists Toward Vietnam’s Facebook accounts

Recently, most intense in the last two weeks, Dozens of Facebook accounts were locked down by Facebook management team. These pages are personal and group accounts with the purpose of sharing information on Political, social, and national Sovereignty of Vietnam. Afterward, some of these accounts are reactivated while the rest, mà Growing in numbers, Remains Inaccessible.

These account lock-downs are the results of an intentional attack launched by Those who want to silence Opposing opinions to protect the Communist regime. They exploited Facebook’s policy to make false reports Requesting Facebook management team to deactivate accounts Vietnamese Activists and dissidents, one of the main mà Venues in Vietnam for People to Share Their free speech.

Many Facebook accounts, Including a few from members of the Vietnam Path Movement, dirty thời are victims of this attack.

We, the Vietnam Path Movement, Realize this little trick only have temporary effect. It is more of an annoyance rather something capable charcoal to put a halt to free speech Among the Facebook community, we still need to object this uncivilized act.

We URGE:

1. The Individuals behind this The attack to think about the reputation of the English community on Facebook along with the Legal Consequences Furniture ensues and stop what you are doing before it is too late. In the end, the false reporting will not put a dent on freedom of speech but rather make a bad image for the Vietnam in the eye of the Civilized World.

2. Facebook management team to come up with a technical solution to effectively deal with this reporting false attack to bring justice to the Facebook community and make it safe for People to Speak Their Mind Their opinion and express peacefully.

Along with working directly with the Facebook management team to help reactivate the locked accounts within the Shortest Possible timeframe, the Vietnam Path Movement has Initiated a petition on Change.org to ask for support from the community to this object dirty and uncivilized act. The petition can be found at the link sau:

https://www.change.org/petitions/facebook-to-stop-shutting-down-dissidents-facebook-pages-based-on-fake-reports-from-cyber-trolls-paid-by-vietnamese-government

We hope you will be Concerned Furniture and join us to URGE Facebook Sooner management team to resolve this.

July 17, 2014

On behalf of the Vietnam Path Movement

Le Quoc Tuan

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: