Đối Thoại Điểm Tin ngày 25 tháng 4 năm 2014

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tiếp tục đọc

“Stop Police Killing Civilians” – Vì sao tôi quan tâm?

Wed, 04/23/2014 – 18:27 — autum
Mẹ Nấm, viết từ Nha Trang

RFA

Khái niệm về ý nghĩa của luật pháp, chắc chắn sẽ được diễn giải theo nhiều cách khác nhau dưới góc độ học thuật, nhưng tôi nghĩ, mục đích cao cả nhất của nó chính là để giữ gìn kỷ cương trật tự và đảm bảo tính công bằng trong xã hội. Tiếp tục đọc

Chính quyền cưỡng chế, dân Dương Nội khóc than.

BTV Mac Lâm, RFA
RFA

Sáng hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2014 sự cố thủ của người dân Dương Nội trên cánh đồng củ họ đã bị lực lượng chính phủ dẹp tan. Tiếp tục đọc

Ưu việt của giáo dục miền Nam

Nguyễn Quang Duy
Nguyên chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Canberra, Úc Châu.
Cập nhật: 14:35 GMT – thứ năm, 24 tháng 4, 2014

BBC Tiếp tục đọc