DDXHDS Điểm Tin thứ Sáu, 25-04-2014

DDXHDS Tiếp tục đọc

CƠ SỞ ĐẠO LÝ, PHÁP LÝ CỦA SỰ KIỆN NỔ SÚNG Ở CỬA KHẨU BẮC PHONG SINH

Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Blog Nguyenxuandien


Xác những người Tân Cương bị phía Việt Nam trao trả Trung Quốc như thế này

Cơ sở đạo lý, pháp lý đối với sự kiện người Tân Cương ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh ngày 18/04/2014 Tiếp tục đọc

RFI Điểm Báo Thứ năm 24 Tháng Tư 2014

Anh Vũ

Thứ năm 24 Tháng Tư 2014

RFI Tiếp tục đọc

DDXHDS Điểm Tin thứ Năm, 24-04-2014

 

 

DDXHDS Tiếp tục đọc

TTX Vàng Anh Điểm tin Thứ Tư 23/4/2014

Published on April 23, 2014 · No Comments

TTXVA

 

Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng

Những tin tức nổi bật sẽ được post trực tiếp lên trang thường xuyên trong ngày

Chúc các tình yêu 1 ngày có nhiều niềm vui trọn vẹn!!!

VangAnh Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 24 tháng 4 năm 2014

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tiếp tục đọc

39 NĂM 30-4 –XUYÊN TẠC-NGỤY BIỆN CHỈ GÂY HẬN THÙ

Phạm Trần

Mỗi dịp 30 Tháng Tư  về lại  thấy mọc thêm ra từ miệng người Cộng sản Việt Nam những cạm bẫy tẩm độc mang tên “hòa giải và hòa hợp” dân tộc.

Chiến lược năm nay (2014), 39 năm sau ngày Quân đội miền Bắc chiếm Sài Gòn 30/04/1975, bắt đầu từ cuộc vận động “kiều bào” từ 09 đến 29/03/2014 ở Gia Nã Đãi, Hoa Kỳ và Hàn Quốc của Thứ trưởng Ngọai giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngòai (NVNONN). Tiếp tục đọc