Cầu nguyện

Gửi Nga nhà văn

Nguyễn Xuân Nghĩa
Trong tỷ nhân tỷ nhân tỷ mũ “n” hạt bụi.

Sắp đặt hay ngẫu nhiên mà có đôi ta. Tiếp tục đọc

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung được trả tự do

 Cập nhật: 11:56 GMT – thứ bảy, 12 tháng 4, 2014

Tiếp tục đọc

Nhà hoạt động Vi Đức Hồi ra tù trước hạn

 Cập nhật: 08:59 GMT – thứ bảy, 12 tháng 4, 2014

Tiếp tục đọc

Giấc mộng Chu Tiểu Xuyên Ngô Nhân Dụng

Friday, April 11, 2014 6:48:22 PM 

Nguoiviet


Người Trung Hoa đang nuôi một giấc mơ, là vượt lên qua mặt nước Mỹ. Trên đủ mọi mặt. Một điều chắc chắn là trong vài chục năm nữa, hoặc sớm hơn, tổng sản lượng nội địa của Trung Quốc sẽ lớn hơn của Mỹ. Bởi vì 1,300 triệu người làm việc chắc phải sản xuất được nhiều hơn 300 triệu người. Nhưng một giấc mộng lớn của nhiều người Trung Hoa hiện nay là sẽ tới ngày đồng tiền của họ sẽ mạnh hơn đồng đô la Mỹ.
Tiếp tục đọc

DDXHDS Điểm Tin thứ Bảy, 12-04-2014

DDXHDS Tiếp tục đọc

RFI Điểm Báo Thứ sáu 11 Tháng Tư 2014

Mai Vân

Thứ sáu 11 Tháng Tư 2014

RFI

Tiếp tục đọc