Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 17-01-2014

Posted by basamnews on January 17th, 2014

Phỏng vấn về hải chiến Hoàng Sa và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. (Phần 3).

Friday, January 17, 2014

Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa (1)

Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa (2)

 

   

Hãy thử nghiệm ngay lời thủ tướng

Hoàng Trường
Vào ngày đầu năm 2014, ông Nguyễn Tấn Dũng, ở vai trò thủ tướng nhà nước CHXHCNVN, đã đọc một bản thông điệp với những ý tưởng đáng kinh ngạc.
Thực ra lúc khởi đầu, người nghe đã thấy chán ngay khi miệng ông Dũng lại vang lên những câu phán bất chấp thực tế và lý lẽ.
Nào là: “Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là mở rộng dân chủ…”
Rồi cả lời mô tả một đảng mà không ai nhận ra: “Đảng ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tiếp tục đọc

Thông Cáo Báo Chí Về Báo Cáo Tra Tấn

Machsong

Xoá Bỏ Tra Tấn

Việt Nam: Ngưng Tra Tấn Tù Chính Trị và Tôn Giáo
Bản Báo Cáo Cho Thấy Công An Chích Điện, Đánh Đập,Tra Tấn Bằng Nước Để Ép Cung
(HTĐ, 16 tháng 1, 2014) — Một bản báo cáo phổ biến ngày hôm nay bởi các nhà tranh đấu cho nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam ngưng hành vi tra tấn có hệ thống của các giới chức công lực đối với những người bị bắt vì thực thi ôn hoà các quyền tự do biểu lộ, hội họp, tụ tập, và tín ngưỡng, hoặc vì tìm sự bảo vệ hay tư cách tị nạn ở nước ngoài. Tiếp tục đọc

Tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa và 35 năm chiến tranh biên giới Trung –Việt

NGUYỄN THANH GIANG

NGƯỜI TA NÓI …VÀ TÔI NGHE
Người ta phỉnh phờ “Bốn Tốt”
Và tung hô “Mười Sáu Chữ Vàng”
Tôi nghe thác gào nơi Bản Giốc
Và Hoàng Sa căm uất sấm gầm Tiếp tục đọc

Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Phần 2.

Thursday, January 16, 2014
Blog Phamthanhnghien

Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa (1)    

Tiếp tục đọc

RFI Điểm Báo Thứ năm 16 Tháng Giêng 2014

  • Luân Đôn, điểm thu hút du khách và đầu tư của thế giới 
  • Luân Đôn dẫn đầu về thu hút đầu tư
  • Pháp : Tiếp tục xôn xao với chuyển hướng chính sách của Tổng thống 
  • Mêhico : Chính phủ khó giải giáp vũ khí dân quân tự vệ
  • Chuyện tình Hollande-Gayet : báo Pháp hưởng lợi Tiếp tục đọc