LỜI KÊU GỌI DỪNG VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 (SỬA ĐỔI 2013)

Posted by basamnews on November 16th, 2013

Basamnews

Kính gửi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII,
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, như đang được thảo luận và chuẩn bị thông qua tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII, về cơ bản vẫn như Hiến pháp hiện hành, thậm chí có một số điểm còn thụt lùi hơn trước. Điều đó có nghĩa là vẫn duy trì một nền tảng pháp lý lỗi thời của thể chế toàn trị, là nguồn gốc đã gây ra cho đất nước và nhân dân rất nhiều thảm họa, đặc biệt là cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội mà cả nước đang lâm vào và vẫn chưa có lối thoát. Tiếp tục đọc

Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 16-11-2013

Posted by basamnews on November 16th, 2013

Basamnews

Tiếp tục đọc

CÁC ÔNG, HÙNG,DŨNG,SANG,TRỌNG : AI ? CHỊU TRÁCH NHIỆM !?

Hoàng Thanh Trúc

Phải công khai cho rỏ ràng bằng văn bản trước toàn dân-Lãnh đạo:Đảng, Quốc Hội, Nhà Nước và Chính Phủ – Ai sẽ chịu trách nhiệm 9 tỷ USD và di luỵ không thể tính hết được nếu một cơn bão như “Haiyan” tấn công 2 Nhà  máy điện hạt nhân sau khi hoàn thành tại duyên hải Ninh Thuận.  Bởi không tham khảo ý kiến nhân dân về công trình này – Tài sản nhân dân. Có đãi ngộ chức vụ tất yếu phải chịu trách nhiệm hồi tố sau này. Tiếp tục đọc

RFI Điểm Báo Thứ sáu 15 Tháng Mười Một 2013

  • Thiên tai : Các nước nghèo là nạn nhân chính
  • Philippines : cứu trợ khó khăn
  • Nhật Bản : Abenomics mất đà
  • Hàn Quốc và Nhật Bản : Mỹ chọn một trong hai ?
  • Pháp : Uy tín chính phủ giảm mạnh
  • Người sử dụng Internet : Ấn Độ sẽ vượt Mỹ Tiếp tục đọc

CẦN CHẤM DỨT BỊP DÂN

 

Nguyễn Quang Duy

Không biết bên trong Hội Nghị 8 chuyện gì đã xảy ra? Chỉ biết sau đó Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng biểu lộ ý tưởng phải kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội dù “…xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hòan thiện ở Việt Nam hay chưa.” Tiếp tục đọc

Quyền lực là gì?

Tiếp tục đọc

Số du học sinh Việt Nam tại Mỹ đứng đầu các nước Đông Nam Á