DC&PT – Thời Sự 2013: Hải lộ giao thương huyết mạch

Nhà báo Marcel Grzanna vừa viết một bài quan trọng „ Brisante Handelsroute“ trong  nhật báo  Süddeutsche Zeitung số 208, ngày 09.09.13. Süddeutsche Zeitung là một nhật báo lớn có uy tín hàng đầu ở Đức.                 Người lược dịch: Trần Huê.      Tiếp tục đọc

TTX Vàng Anh Điểm tin Thứ Sáu 13/9/2013

Published on September 13, 2013 · No Comments

Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 13 tháng 9 năm 2013

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly Tiếp tục đọc

Kính mời độc giả Đối Thoại nghe Chương trình đài Đáp Lời Sông Núi ngày 13 tháng 09 năm 2013

Bấm vào đây:
Youtube:
Đài Đáp Lời Sông Núi

Radio : ĐLSN 13.09.13 2130