THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 2.9.2013

Đa số thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN viết thư thỉnh nguyện Đức Tăng Thống xin Ngài bỏ ý định từ chức và “nguyện khâm tuân mọi hướng dẫn và bất cứ quyết định gì của Ngài”
2013-09-02 | | PTTPGQT

PARIS, ngày 2.9.2013 (PTTPGQT) – Kể từ chiều chủ nhật hôm qua, sau khi phát hành Thông cáo Báo chí loan tải bản Cáo Bạch của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tuyên bố từ chức khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã nhận được hàng trăm điện thoại, Email từ khắp các châu lục ngày cũng như đêm vì múi giờ giữa các châu.

Tất cả đều tỏ vẻ sững sờ, rụng rời, buồn đau như tin sét đánh. Không ai ngờ rằng sự kiện Đức Tăng Thống từ chức giữa lúc công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn chưa thành. Có nhiều người nghẹn ngào, khóc nức nở qua điện thoại.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế sẽ chọn đăng dần những phản ứng của đồng bào Phật tử và đồng bào các giới nói lên sự hậu thuẫn và tấm lòng đối với Đức Tăng Thống.

Hôm nay chúng tôi xin đăng tải Thư Kính Trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống với 12 chữ ký của chư Hòa thượng, Thượng tọa, Sư Bà, Cư sĩ có chức vụ trong GHPGVNTN Hải ngoại. Đặc biệt là hầu hết các thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo, ngoại trừ ba vị (HT Chánh Lạc, Pháp sư Giác Đức và HT Viên Lý).

Sau đây là toàn văn Thư Trình :

Phật lịch 2557 – 31-Aug-13

THƯ KÍNH TRÌNH ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG,
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống

Chúng con được biết trong thời gian gần đây nhiều vấn đề liên quan tới nhân sự Giáo hội ngoài nước đã làm Ngài lao tâm không ít. Và cũng được tin Ngài có quyết định từ chức vai trò Tăng Thống. Xin kính viết thư nầy để được vấn an Ngài và bày tỏ tấm lòng của chúng con.

Sau năm 1975 ở hải ngoại những thế lực chống phá Phật giáo mở nhiều chiến dịch vu cáo Phật giáo Việt Nam nói chung và GHPGVNTN nói riêng là “thân cộng”, đi với cộng sản để làm sụp đổ chế độ Cộng Hoà Miền Nam. Các thành viên của giáo hội gặp vô số khó khăn trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại .

Nhưng từ khi Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Ngài đẩy mạnh công cuộc vận động Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn thì chúng con, Tăng Ni ở hải ngoại, đã có thể vươn tới với điều kiện thuận lợi hơn trong Phật sự địa phương, cũng như hỗ trợ cho công cuộc mưu tìm tự do dân chủ cho Việt Nam. Không có sự hy sinh đầy hùng tâm đại lực của Đức Đệ Tứ Tăng Thống và Ngài, không biết Phật giáo ở hải ngoại ngày nay ra sao.

Đức Đệ Tứ Tăng Thống đã ra đi, thì Ngài tiếp tục là ngọn đuốc dẫn đường cho chúng con giữa bao thù nghịch chống phá, nhân tâm ly tán.

Khi mọi người không biết phải làm gì và tin ai thì chính hình ảnh và tiếng nói của Ngài khẳng định hướng đi cho mọi người tiếp tục hành trình. Chúng con hiểu là Giáo hội có những khó khăn nghiêm trọng về nhân sự nhưng trên hết và sau hết chính Ngài là niềm hy vọng và sự tin tưởng cho tất cả những ai thật sự ưu tư cho tiền đồ của quê hương và Phật giáo.

Có lẽ điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy được là trong tất cả sự vận động công luận quốc tế thì chỉ nghe đến danh và đức của Ngài đã là một thông điệp hiền hòa, thuyết phục và sáng giá cho người ta hiểu rằng Việt Nam dù đã quảng cáo nhiều sự đổi mới nhưng vẫn là một đất nước độc tài đảng trị thiếu tự do dân chủ. Chúng con tự hỏi không có Ngài thì GHPGVNTN sẽ nói được gì trong sự vận động Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn trong lòng Cộng đồng người Việt hải ngoại có bốn triệu người, đặc biệt hơn trong công luận thế giới và chính giới quốc tế ?

Trong cương vị Tăng Thống, Ngài là bậc lãnh đạo thiêng liêng của Giáo Hội. Nhưng với quá trình đương đầu với những thế lực đen tối đang tạo bao nghiệt ngã cho dân tộc, thì Ngài là tiếng nói khẳng khái mà Phật giáo có được để thể hiện điều được viết trong Hiến chương :

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại trong sự tồn tại của Nhân loại và Dân tộc”.

Và có lẽ đối với tất cả chúng con thì hình ảnh của Ngài là bóng mát bao trùm và che chở duy nhất trong giai đoạn khổ nạn của giáo hội hiện nay.

Chúng con thành tâm đãnh lễ và cúi xin Ngài tiếp tục trong vai trò Tăng Thống của Giáo hội. Đồng thời xin kính nguyện khâm tuân mọi hướng dẫn và bất cứ quyết định gì của Ngài.

Đồng ký tên :

– HT. Thích Trí Lãng, Phó chủ tịchVăn phòng II Viện Hóa Đạo
– HT. Thích Trí Minh, Phó chủ tịchVăn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Đặc trách Liên lạc Châu Âu
– HT. Thích Chơn Trí, Tổng Ủy viên Giáo dụcVăn phòng II Viện Hóa Đạo
– HT Thích Thiện Hữu, Phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ
– HT. Thích Huyền Việt, Tổng Ủy viên Thanh niênVăn phòng II Viện Hóa Đạo
– HT. Thích Phước Nhơn, Tổng Ủy viên Tài chánh Văn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Đặc trách Liên lạc Úc châu
– HT. Thích Thiện Tâm, Tổng Ủy viên Từ Thiện Xã Hội Văn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Đặc trách Liên lạc Canada
– TT. Thích Giác Đẳng, Tổng Ủy viên Truyền Thông Văn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ
– TT Thích Nguyên Thảo, Tổng Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada
– Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng Thủ bổn Văn phòng II Viện Hóa Đạo
– Cư sĩ Võ Văn Ái, Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Ủy viên Ngoại vụVăn phòng II Viện Hóa Đạo
– Cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan, Tổng Ủy viên Đặc trách Liên lạc Quốc tế Văn phòng II Viện Hóa Đạo.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 2.9.2013

 

Đa số thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN viết thư thỉnh nguyện Đức Tăng Thống xin Ngài bỏ ý định từ chức và “nguyện khâm tuân mọi hướng dẫn và bất cứ quyết định gì của Ngài”
2013-09-02 | | PTTPGQT

PARIS, ngày 2.9.2013 (PTTPGQT) – Kể từ chiều chủ nhật hôm qua, sau khi phát hành Thông cáo Báo chí loan tải bản Cáo Bạch của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tuyên bố từ chức khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã nhận được hàng trăm điện thoại, Email từ khắp các châu lục ngày cũng như đêm vì múi giờ giữa các châu.

Tất cả đều tỏ vẻ sững sờ, rụng rời, buồn đau như tin sét đánh. Không ai ngờ rằng sự kiện Đức Tăng Thống từ chức giữa lúc công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn chưa thành. Có nhiều người nghẹn ngào, khóc nức nở qua điện thoại.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế sẽ chọn đăng dần những phản ứng của đồng bào Phật tử và đồng bào các giới nói lên sự hậu thuẫn và tấm lòng đối với Đức Tăng Thống.

Hôm nay chúng tôi xin đăng tải Thư Kính Trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống với 12 chữ ký của chư Hòa thượng, Thượng tọa, Sư Bà, Cư sĩ có chức vụ trong GHPGVNTN Hải ngoại. Đặc biệt là hầu hết các thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo, ngoại trừ ba vị (HT Chánh Lạc, Pháp sư Giác Đức và HT Viên Lý).

Sau đây là toàn văn Thư Trình :

Phật lịch 2557 – 31-Aug-13

THƯ KÍNH TRÌNH ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG,
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống

Chúng con được biết trong thời gian gần đây nhiều vấn đề liên quan tới nhân sự Giáo hội ngoài nước đã làm Ngài lao tâm không ít. Và cũng được tin Ngài có quyết định từ chức vai trò Tăng Thống. Xin kính viết thư nầy để được vấn an Ngài và bày tỏ tấm lòng của chúng con.

Sau năm 1975 ở hải ngoại những thế lực chống phá Phật giáo mở nhiều chiến dịch vu cáo Phật giáo Việt Nam nói chung và GHPGVNTN nói riêng là “thân cộng”, đi với cộng sản để làm sụp đổ chế độ Cộng Hoà Miền Nam. Các thành viên của giáo hội gặp vô số khó khăn trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại .

Nhưng từ khi Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Ngài đẩy mạnh công cuộc vận động Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn thì chúng con, Tăng Ni ở hải ngoại, đã có thể vươn tới với điều kiện thuận lợi hơn trong Phật sự địa phương, cũng như hỗ trợ cho công cuộc mưu tìm tự do dân chủ cho Việt Nam. Không có sự hy sinh đầy hùng tâm đại lực của Đức Đệ Tứ Tăng Thống và Ngài, không biết Phật giáo ở hải ngoại ngày nay ra sao.

Đức Đệ Tứ Tăng Thống đã ra đi, thì Ngài tiếp tục là ngọn đuốc dẫn đường cho chúng con giữa bao thù nghịch chống phá, nhân tâm ly tán.

Khi mọi người không biết phải làm gì và tin ai thì chính hình ảnh và tiếng nói của Ngài khẳng định hướng đi cho mọi người tiếp tục hành trình. Chúng con hiểu là Giáo hội có những khó khăn nghiêm trọng về nhân sự nhưng trên hết và sau hết chính Ngài là niềm hy vọng và sự tin tưởng cho tất cả những ai thật sự ưu tư cho tiền đồ của quê hương và Phật giáo.

Có lẽ điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy được là trong tất cả sự vận động công luận quốc tế thì chỉ nghe đến danh và đức của Ngài đã là một thông điệp hiền hòa, thuyết phục và sáng giá cho người ta hiểu rằng Việt Nam dù đã quảng cáo nhiều sự đổi mới nhưng vẫn là một đất nước độc tài đảng trị thiếu tự do dân chủ. Chúng con tự hỏi không có Ngài thì GHPGVNTN sẽ nói được gì trong sự vận động Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn trong lòng Cộng đồng người Việt hải ngoại có bốn triệu người, đặc biệt hơn trong công luận thế giới và chính giới quốc tế ?

Trong cương vị Tăng Thống, Ngài là bậc lãnh đạo thiêng liêng của Giáo Hội. Nhưng với quá trình đương đầu với những thế lực đen tối đang tạo bao nghiệt ngã cho dân tộc, thì Ngài là tiếng nói khẳng khái mà Phật giáo có được để thể hiện điều được viết trong Hiến chương :

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại trong sự tồn tại của Nhân loại và Dân tộc”.

Và có lẽ đối với tất cả chúng con thì hình ảnh của Ngài là bóng mát bao trùm và che chở duy nhất trong giai đoạn khổ nạn của giáo hội hiện nay.

Chúng con thành tâm đãnh lễ và cúi xin Ngài tiếp tục trong vai trò Tăng Thống của Giáo hội. Đồng thời xin kính nguyện khâm tuân mọi hướng dẫn và bất cứ quyết định gì của Ngài.

Đồng ký tên :

– HT. Thích Trí Lãng, Phó chủ tịchVăn phòng II Viện Hóa Đạo
– HT. Thích Trí Minh, Phó chủ tịchVăn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Đặc trách Liên lạc Châu Âu
– HT. Thích Chơn Trí, Tổng Ủy viên Giáo dụcVăn phòng II Viện Hóa Đạo
– HT Thích Thiện Hữu, Phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ
– HT. Thích Huyền Việt, Tổng Ủy viên Thanh niênVăn phòng II Viện Hóa Đạo
– HT. Thích Phước Nhơn, Tổng Ủy viên Tài chánh Văn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Đặc trách Liên lạc Úc châu
– HT. Thích Thiện Tâm, Tổng Ủy viên Từ Thiện Xã Hội Văn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Đặc trách Liên lạc Canada
– TT. Thích Giác Đẳng, Tổng Ủy viên Truyền Thông Văn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ
– TT Thích Nguyên Thảo, Tổng Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada
– Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng Thủ bổn Văn phòng II Viện Hóa Đạo
– Cư sĩ Võ Văn Ái, Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Ủy viên Ngoại vụVăn phòng II Viện Hóa Đạo
– Cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan, Tổng Ủy viên Đặc trách Liên lạc Quốc tế Văn phòng II Viện Hóa Đạo.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: