“Có gì gửi thủ trưởng không”?

15:32′ 26/12/2012
– Gặp  anh bạn công tác ở văn phòng Công ty X., tôi buột miệng khen:
– Các ông dạo này làm ăn khấm khá gớm, hay được cấp trên đến thăm thế!
– Sao ông biết?
– Thì ti-vi đưa suốt đấy thôi. Nào là kỷ niệm ngày truyền thống, đón huân chương, lại ra quân khởi công xây dựng công trình,… Cuộc nào cũng thấy có nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên về dự, có vị còn khen ngợi, chỉ đạo này nọ nữa chứ! Tiếp tục đọc