Lãnh tụ Kim Jong Un phát biểu trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Il Sung tại Bình Nhưỡng, ngày 15/4/2012
Hình: AP
Lãnh tụ Kim Jong Un phát biểu trong lễ kỷ niệm
100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Il Sung tại
Bình Nhưỡng, ngày 15/4/2012
Trên thế giới hiện nay không có nước nào dân bị đói hơn là Bắc Triều Tiên. Theo tin từ Nam Triều Tiên và Nhật Bản, 1/4 số 25 triệu dân Bắc Triều Tiên bị đói triền miên hơn 7 năm nay, và số người bị chết đói 7 năm nay là gần 1 triệu người. Hiện vẫn còn một số dân đói phải vào rừng đào củ và lá cây để ăn, họ sống sót nhờ số lương thực được quốc tế giúp đỡ, năm nay là 20 vạn tấn. Tiếp tục đọc