RFI Điểm Báo Chủ nhật 08 Tháng Tư 2012

  • Nga: Chiến thng ca Putin không che được phân hóa xã hi sâu sc
  • Đi hc Vit Nam dưới ánh sáng ca các tiu chun quc tế
  • iáo dc ph thông : nhng kinh nghim thành công
  • Nhà văn B Simon Leys – « mt sĩ phu chiến đu » Tiếp tục đọc

Lãnh đạo phong trào Thiên An Môn 1989 muốn được trở về Trung Quốc

Tú Anh – RFI

Trong lời kêu gọi do Tổ chức Nhân quyền Trung Quốc – Human Rights in China HRIC- công bố hôm nay, 08/04/2012, nhiều nhân vật lãnh đạo phong trào thanh niên sinh viên dân chủ 1989 yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải để cho họ trở lại quê hương. Lời kêu gọi do các cựu sinh viên Vương Đan, Ngô Nhĩ Lai Hy, Hồ Bình, Vương Quân Đào, Ngô Nhân Hoa, Hạng Tiểu Cát đồng ký tên. Theo nhận định của các cựu lãnh đạo phong trào Mùa xuân Bắc Kinh hiện đang lưu vong thì từ lâu nay chính quyền Trung Quốc viện lý do chính trị đã không gia hạn hộ chiếu hoặc từ chối cấp visa cho họ. Tiếp tục đọc

Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 08-04-2012

Basamnews

Tin Chủ Nhật, 08-04-2012

Tiếp tục đọc

Con Ðường Tự Hủy Của Việt Cộng

Con Ðường Tự Hủy Của Việt Cộng

Tiếp tục đọc

Đối Thoại Điểm Tin ngày 8 tháng 4 năm 2012

  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

Tiếp tục đọc

QUỐC… CÓ HẬN ??

Hoàng Thanh Trúc

Tiếp tục đọc

Nhà Nước Tạo Phúc hay Nhà Nước Gây Họa?

Bùi Tín viết riêng cho VOA