Tổ chức minh bạch quốc tế – Transparency International (TI) – vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng (Corruption Perception Index – CPI) cho năm 2011. Theo đó, các nước trong khối ASEAN vẫn có đủ các đại diện trong nhóm tham nhũng ít nhất thế giới (Singapore) và nhiều nhất thế giới (Myanmar).
Theo TI, cảm nhận tham nhũng ở Malaysia đang có vẻ ngày càng tệ đi, với 5.1 điểm nă m2007 (xếp thứ 43) và giảm dần xuống còn 4.3 năm 2011 (xếp thứ 60). Tuy nhiên, chỉ số này vẫn tốt hơn rất nhiều so với các nước còn lại trong khu vực, ngoại trừ Singapore. Tiếp tục đọc