Đại Vệ Chí Dị- Chỉ một câu thành ngữ

May 10, ’11 10:33 A
Blog Nguoinuongio
Nước Vệ triu nhà Sn năm th 66. Đi V Kính Vương năm th nht.
Mất mùa, đói kém trên din rng châu Hoan. Người đi ăn xin lũ lượt lên đến hàng vn. Triu đình m kho phát chn cu tế không xu, đành b mc đó đ dân t lo kiếm khoai sn mà đn go ăn.

Trên thượng ngun dân tình ni dy đông đến hàng ngàn người. Triu đình phái quân đi đánh dp đám y, trong lúc hn lon đao binh khiến tr nh chết mt my mng. Nh thế mà đp được yên, bi đám dân kia nghĩ đến tr nh còn chết dưới binh đao triu đình thì còn cái gì mà quân triu đình không dám làm. Mưu này da theo sách nước T truyn cho V, rút t Tam Thp Lc Kế gi là Giết Gà Da Kh, nước V biến tu thành giết tr em da người ln, dùng cách y hiu qu tc thi, nháy mt là dp yên đám dân. Sau đó v v cho mươi cân go h tr, dân ai v nhà ny, còn mt s không v vì b bt gii v nhà lao chu ti đu trò.

By gi triu đình va đem Cù tiên sinh ra x, ý mun răn đe nhng bt mãn trong lòng chí sĩ c nước. Nào ng x xong thiên h li thêm bt bình, Ngô giáo sư là người vin x lâu năm sng tn thành Ba Lê  nước Phú Lãng Sa đt n công thành danh toi, áo mũ vinh quy v làng. Triu đình trng lm, sai người mang võng lng ra tn ca i đón ngài. Lúc y bn tuyên hun nước V tung hô ngài lên tn mây xanh, ý mun nhn công lao nhà Sn có phn trong đó. Ngô giáo sư cc chng đã phi làm b đón nhn, nhưng nét mt có phn thiếu h hi. Khi đó chưa ai rõ tâm tư ca ngài vi triu nhà Sn.

Ti v Cù tiên sinh b đem ra x.Ngô giáo sư khen ngi Cù tiên sinh như bc anh hùng, qu cm. Bn tuyên hun nhà V lng người đi không biết nói sao, ch l mi khen hôm trước hôm sau li khác li khác gì chng minh thành ng ” Ming như nhà Sn” là có tht. Bi vy chúng im lng,nhưng dng mưu dùng đám lâu la đi lt đ loi vào dè bu Ngô giáo sư, đa thì khen, đa thì chê. Ngô giáo sư vn không quen thói tp nham th phi ca người nước V, ngài đóng ca quyết rũ ngoài tai chuyn thế s. Vy là mc mưu đám tuyên hun nhà Sn. Đi khi ngài đóng ca ri, đám buôn chy mi ngóc đu ra k xu Cù tiên sinh và xúc xim Ngô giáo sư. Đng đu là bn buôn ch ca b Hình sau đến bn ăn theo ca bBinh.

Thiên h li được dp lm bàn. Ngoài ch k sĩ ngi ung rượu, lun chuyn này. Có người nói.

Bn b Hình nói Ngô giáo sư ví Cù tiên sinh là anh hùng tht sai bét. Các h đây có ai mun nói li gì không ?

K vn khăn chữ Đinh nói.

Đúng là min quan trôn tr, nói thế nào cũng được. Tôi là chúa, tôi bt b ngc cái tên viết bài đó vì ti khi quân, xúc phm tiên đế.


M
y người nghe thy l, nhao vào hi thếlà sao

.K vn khăn nói.

– Này nhé, tên đó viết rng ” “Nếu Thượng đế mun hy hoi ai đó, thì trước hết, ngài s biến người y thành mt v thn”. Vy xin hi trong mươi năm gn li đây, ai nước V này đang sp thành thn.


Đám kia bóp trán m
t hi ri bng dưng không hn mà tht rng

Ch có tiên đế.

K vn khăn vđùi kêu.Đúng quá đi ch

, tiên đế được th trong chùa ngang cùng tượng Pht T Như Lai, du chân ngài đi đến đâu nơi đó được lp miếu th k nim ngài đến thăm, hương khói quanh năm. Nhiu nhà, nhiu ph lp bàn th ngài. Tên kia nói vy khiến thiên h vô hình chung mà nghĩ đến ngài, có phi là đáng b tù không ? Tôi khi quân, phm thượng.

T
t c nghe xong đu nói

.Đúng quá, b tù đúng quá.Biết đâu tên này mượn gió b măng, nhân chuyn Cù tiên sinh, Ngô giáo sư mà xoáy vào chuyn tiên đế. Láo quá đi, láo quá đi.K vn khăn gàn li

.Nói là vy, nhưng nhìn li thì bn tuyên hun nước V ch chuyên xơi nhng món tc thi, được vic lúc đó đã, hu qu thì không cn biết đ tính sau. Chúng ly ví d đó đ chê Cù tiên sinh, đâu cn biết tiên đế cũng bnh hưởng. Nên k đó xét li theo tiêu chí ca nhà Sn thì li có công, vì có cái lòng trung vi triu đình. Còn li là do kém hiu biết d cho qua. Nhà Sn ta xưa nay thích nht dùng cái bn ngu mà trung y.


Th
ư sinh mc áo lam nói.

Nhân chuyn thì nói luôn, xưa nay có câu ” không đem thành bi lun anh hùng”. Cù tiên sinh vn là bc đi trượng phu, không màng danh li, dám vt b phú quý cá nhân mà ct li vì dân, vì nước điu y ai cũng thy rõ. Nay tên kia nói Cù tiên sinh không đáng mt anh hùng, vy nếu so Cù tiên sinh vi tiên đế thì thế nào đây ?

Người khác nói.

Tiên đế khi xưa, thù cha b roi đòn, phế quan, ê ch vô cùng, đường công danh ca vì đó mà đâm ra m mt, phi tha phương cu thc. Sau lt vào mt bn Lý Ninh làm thuc h my năm, tiếp đến li v dưới trướng bn Hng Mao rong rui hu h mươi năm na. Bn Lý Ninh, Hng Mao đến khi xưng đế, nh cái công lao y mà dng cho ngài v nước, lp nên nhà Sn. Đúng là thi thế to anh hùng, nếu như không có đám y giúp, không lp nên nhà Sn thì cuc đi ngài cũng ch lênh đênh làm đến chân thư li cho bn y là cùng.


Còn nh
ư Cù tiên sinh, dòng dõi trâm anh, thế phit hc v tiến sĩ . Xét cơ bn thì mt tiến thân thun li hơn tiên đế vì ph thân trước là mnh quan ca triu nhà Sn. Ch vì tiên sinh tính ngay thng, không chp nhn cúi luôn, vch ra nhng điu bt li cho nước V, khiến nhà Sn mt uy tín mà đâm bng thù oán, dùng mo k n đ vu ha cho tiên sinh. Chng qua hơn nhau cái gp thi, ch tài năng cá nhân thì cũng ch biết được ai hơn ai. Đó là chuyn mà người đi hay nói ” được làm vua, thua thì làm gic” tt phi so sánh nhiu. Lúc thng thì có trí tu, thua thì là không trí tu nói thế nào ch được. Như tiên đế lúc lên ngôi ri ngài ch viết có my câu m đu mt bài thơ– Ào ào, ào ào, ào ào…

Thế mà được tung hô tn mây xanh, nào là âm thanh hùng tráng, ch mt câu lp đi lp li là thy được s hào hùng, sôi ni.. tinh thn anh dũng xông pha…

.Còn như Cù tiên sinh chúng bo không có tài gì. So sánh là thế đy.

C  đám nghe xong nhao nhao.

Nào ai mun so sánh, ch qua ti bn bán ch b Hình ví von chuyn anh hùng vi không anh hùng, chúng ta mi có cái đ lun vi nhau thế thôi. Cù tiên sinh lun vic nước nh ch, phun châu li l đanh thép, lý lun vng chc đến ni tòa cũng không dám đem li ngài ra phán xét, ch kết ti cho đi tù. Thường ngày Cù tiên sinh ký ha, nn tượng, chơi đàn không ngón nào là không gii. C như k kia nói thì đúng là quá di, đ thiên h có c mà lun đàm nhiu. Người khôn ai viết thế.


Th
ư sinh áo lam nói.

Thôi chúng ta tm ngng đây, chuyn v bài viết kia ch ngn gn mt câu thành ng thôi.

Đám n
li lao xao

.Thành ng?

Thư sinh áo lam

Bi….ra mà ngi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: