CẢNH XUÂN – BÀI THƠ NGHỊCH ĐỘC THẦN TÌNH

Đinh Quang Tỉnh st và gt 
Bài thơ này được truyền tụng khá lâu nhưng chưa biết tên tác giả và năm sáng tác. Bài thơ làm theo thể Đường luật, bảy chữ tám câu, luật trắc vần bằng (tổng cộng 56 chữ). Bài thơ đọc ngược hay đọc xuôi đều có nghĩa và đúng niêm luật thơ Đường, còn gọi là “thuận nghịch độc”.

1.
Bài thơ gốc:
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.
2.
Đọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài thơ thứ 2:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu từ bài thơ gốc đã biến hóa thành 6 bài thơ khác nữa cũng rất hay và đúng niêm luật. Đặc biệt có bài thơ rất mới, rất hiện đại. Chúc quý vị đón Xuân vui vẻ cùng với những bài thơ Xuân diệu kỳ này.
3.
Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài thơ thứ 3 (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.
4.
Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài thơ thứ 4 (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.
5.
Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài thơ thứ 5 (tám câu x bốn chữ):
Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai.
6.
Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài thơ thứ 6 (tám câu x bốn chữ):
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.
7.
Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài thơ thứ 7 (tám câu x ba chữ):
Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười.
8.
Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài thơ thứ 8 (tám câu x ba chữ):
Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.
 Đinh Quang Tỉnh  st và gt
(*)  (Tranh minh họa) – Lý Bạch 李白 (701- 762) là nhà thơ danh tiếng nhất thời thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung, được hậu bối tôn làm Thi Tiên.

6 bình luận

 1. Góp Xuân Yêu Thương cho trẻ em mồ côi Nhật Bản
  Thảm họa kép động đất,sóng thần và nổ nhà máy điện hạt nhân
  Xem đây là một thảm họa quá khủng khiếp với thời đại chúng ta
  Giới cư dân mạng ,Trên trang báo của quý bạn có bài thơ Cảnh Xuân (xuân yêu )
  Xin quý bạn góp cho Xuân Yêu thương … 1 ….đồng xu ,
  Dành tặng cánh hoa mùa xuân , một nụ hôn ấm áp
  Cho trẻ em mồ côi Nhật Bản
  • Quà góp được Xin chuyển về địa chỉ :
  • Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam
  Tặng cho trẻ em mồ côi Nhật Bản
  Mong quý bạn đồng cảm
  Tôi xin tri ân
  Tác gỉa Cảnh Xuân ( xuân yêu )
  Haythonguyen -xb
  haythonguyen@gemail.com

 2. Thế buồn
  Ngược Xuôi

  Đọc ngược

  Chung báo cảnh buồn điện hạt nhân
  Mãi kêu trời cứu cấp xa gần
  Rung đai đất thét gầm giông bão
  Đổi biến trường sinh ố dập bầm
  Hung kiếp thế thiêu lò độc nhiễm
  Khóc rên hồn động chấn gian trần
  Tung hoành vỡ núi sông sôi nước
  Hung bạo trẩy đau biển sóng thần

  Đọc xuôi

  Thần sóng biển đau trẩy bạo hung
  Nước sôi sông núi vỡ hoành tung
  Trần gian chấn động hồn rên khóc
  Nhiễm độc lò thiêu thế kiếp hung
  Bầm dập ố sinh trường biến đổi
  Bão giông gầm thét đất đai rung
  Gần xa cấp cứu trời kêu mãi
  Nhân hạt điện buồn cảnh báo chung

  Cách đọc
  Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc ngược

  Cảnh buồn điện hạt nhân
  Trời cứu cấp xa gần
  Đất thét gầm giông bão
  Trường sinh ố dập bầm
  Thế thiêu lò độc nhiễm
  Hồn động chấn gian trần
  Vỡ núi sông sôi nước
  Trẩy đau biển sóng thần

  Cách đọc
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc xuôi

  Biển đau trẩy bạo hung
  Sông núi vỡ hoành tung
  Chấn động hồn rên khóc
  Lò thiêu thế kiếp hung
  Ố sinh trường biến đỗi
  Gầm thét đất đai rung
  Cấp cứu trời kêu mãi
  Điện buồn cảnh báo chung

  Cách đọc
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc ngược

  Chung báo cảnh buồn
  Mãi kêu trời cứu
  Rung đai đất thét
  Đổi biến trường sinh
  Hung kiếp thế thiêu
  Khóc rên hồn động
  Tung hoành vỡ núi
  Hung bạo trẩy đau

  Cách đọc
  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc xuôi

  Thần sóng biển đau
  Nước sôi sông núi
  Trần gian chấn động
  Nhiễm độc lò thiêu
  Bầm dập ố sinh
  Bão giông gầm thét
  Gần xa cấp cứu
  Nhân hạt điện buồn

  Cách đọc
  Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc ngược

  Điện hạt nhân
  Cấp xa gần
  Gầm giông bão
  Ố dập bầm
  Lò độc nhiễm
  Chấn gian trần
  Sông sôi nước
  Biển sóng thần

  Cách đọc
  Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc xuôi

  Trẩy bạo hung
  Vỡ hoành tung
  Hồn rên khóc
  Thế kiếp hung
  Trường biến đỗi
  Đất đai rung
  Trời kêu đất
  Cảnh báo chung

  Cách đọc
  Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
  Đảo từ 2 thành 3
  Đọc ngược

  Điện buồn hạt nhân
  Cấp cứu xa gần
  Gầm thét giông bão
  Ố sinh dập bầm
  Lò thiêu độc nhiễm
  Chấn động gian trần
  Sông núi sôi nước
  Biển đau sóng thần

  Cách đọc
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đảo từ 5 thành 4
  Đọc xuôi

  Trẩy đau bạo hung
  Vỡ núi hoành tung
  Hồn động rên khóc
  Thế thiêu kiếp hung
  Trường sinh biến đổi
  Đất thét đai rung
  Trời cứu kêu mãi
  Cảnh buồn báo chung

  Cách đọc
  Lục bát
  Đọc ngược

  Cảnh buồn chung báo hạt nhân
  Điện trời cấp cứu xa gần mãi kêu
  Đất đai giông bão thét gầm
  Thế rung biến đổi dập bầm trường sinh
  Lò thiêu độc nhiễm ố hung
  Gian trần chấn động kiếp hồn khóc rên
  Nước sôi sông núi bạo hung
  Biển đau trẩy vỡ hoành tung sóng thần

  Cách đọc
  Lục bát
  Đọc xuôi

  Biển đau thần sóng bạo hung
  Nước sôi sông núi vỡ tung chấn hoành
  Khóc rên hồn động gian trần
  Kiếp hung nhiễm độc dập bầm lò thiêu
  Trẩy trường biến đổi ố sinh
  Thế đai giông bão đất rung thét gầm
  Điện kêu trời mãi xa gần
  Báo chung cấp cứu hạt nhân cảnh buồn

  Cách đọc
  Lục bát tự do

  Biển đau sóng trẩy hung thần
  Hạt nhân điện vỡ thét gầm nước sôi
  Bạo hung chung kiếp lò thiêu
  Đất đai biến đỗi hoành tung dập bầm
  Chấn rung gian động bão giông
  Trời kêu cấp cứu thế trần khóc rên
  Gần xa mãi cảnh báo buồn
  Hồn sông núi ố nhiễn trường độc sinh

  Cách đọc
  Lục bát tự do

  Khóc kêu trời vỡ hạt nhân
  Nước sôi gầm thét gian trần ố đau
  Sóng thần biển trẩy bạo hung
  Lò thiêu độc nhiễm trường sinh dập bầm
  Đất đai rung chấn bão giông
  Biến hồn đổi kiếp xa gần mãi rên
  Hoành tung động – điện thế hung
  Núi sông cấp cứu báo chung cảnh buồn

  *** Năng lượng mặt trời
  Là một dạng năng lương sạch, an toàn và bền vững cho môi trường sống chúng ta
  Thượng Đế đã dành tặng cho con người
  Hongkong /26/3/2011
  Xuanbinh- haytho

 3. Cảnh Xuân 14
  (Xuân Hồng)
  Thuận nghịch độc

  Đọc thuận
  I
  Xuân hồng cảnh thắm đất trời xanh
  Nắng ấm mai vàng lộc vẽ tranh
  Xuân chúc liễn tươi đào bích đỏ
  Rượu mời thơ luyến mắt tình xanh
  Xuân cười nụ ướm môi nồng thắm
  Mộng nhớ lòng yêu nhạc sóng xanh
  Xuân mới đón xuân mùa trẻ tuổi
  Xuân mừng bút đẹp nét ngời thanh

  Đọc nghịch
  II
  Thanh ngời nét đẹp bút mừng xuân
  Tuổi trẻ mùa xuân đón mới xuân
  Xanh sóng nhạc yêu lòng nhớ mộng
  Thắm nồng môi ướm nụ cười xuân
  Xanh tình mắt luyến thơ mời rượu
  Đỏ bích đào tươi liễn chúc xuân
  Tranh vẽ lộc vàng mai ấm nắng
  Xanh trời đất thắm cảnh hồng xuân

  Cách đọc 3
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Cảnh thắm đất trời xanh
  Mai vàng lộc vẽ tranh
  Liễn tươi đào bích đỏ
  Thơ luyến mắt tình xanh
  Nụ ướm môi nồng thắm
  Lòng yêu nhạc sóng xanh
  Đón xuân mùa trẻ tuổi
  Bút đẹp nét ngời thanh

  Cách đọc 4
  Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Nét đẹp bút mừng xuân
  Mùa xuân đón mới xuân
  Nhạc yêu lòng nhớ mộng
  Môi ướm nụ cười xuân
  Mắt luyến thơ mời rượu
  Đào tươi liễn chúc xuân
  Lộc vàng mai ấm nắng
  Đất thắm cảnh hồng xuân

  Cách đọc 5
  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Xuân hồng cảnh thắm
  Nắng ấm mai vàng
  Xuân chúc liễn tươi
  Rượu mời thơ luyến
  Xuân cười nụ ướm
  Mộng nhớ lòng yêu
  Xuân mới đón xuân
  Xuân mừng bút đẹp

  Cách đọc 6
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Thanh ngời nét đẹp
  Tuổi trẻ mùa xuân
  Xanh sóng nhạc yêu
  Thắm nồng môi ướm
  Xanh tình mắt luyến
  Đỏ bích đào tươi
  Tranh vẽ lộc vàng
  Xanh trời đất thắm

  Cách đọc 7
  Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Đất trời xanh
  Lộc vẽ tranh
  Đào bích đỏ
  Mắt tình xanh
  Môi nồng thắm
  Nhạc sóng xanh
  Mùa trẻ tuổi
  Nét ngời thanh

  Cách đọc 8
  Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Bút mừng xuân
  Đón mới xuân
  Lòng ấm mộng
  Nụ cười xuân
  Thơ mời rượu
  Liễn chúc xuân
  Mai ấm nắng
  Cảnh hồng xuân

  Cách đọc 9
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đảo từ 5 làm 4
  Đọc thuận

  Thắm đất trời xanh
  Lộc vàng vẽ tranh
  Đào tươi bích đỏ
  Mắt luyến tình xanh
  Môi ướm nồng thắm
  Nhạc yêu sóng xanh
  Mùa xuân trẻ tuổi
  Nét đẹp ngời thanh

  Cách đọc 10
  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đảo từ 3 làm 4
  Đọc nghịch

  Bút đẹp mừng xuân
  Đón xuân mới xuân
  Lòng yêu nhớ mộng
  Nụ ướm cười xuân
  Thơ luyến mời rượu
  Liễn tươi chúc xuân
  Mai vàng ấm nắng
  Cảnh thắm hồng xuân

  Cách đọc 11
  Lục bát đọc thuận

  Xuân hồng trời đất thắm xanh
  Nắng mai vàng ấm vẽ tranh bích đào
  Cảnh tươi liễn đỏ rượu mời
  Thơ xuân lộc chúc mắt xanh luyến tình
  Xuân cười nụ thắm môi nồng
  Nhạc xanh ướm mộng nhớ lòng sóng yêu
  Đón mừng xuân mới tuổi xuân
  Xuân thanh mùa đẹp bút xuân nét ngời

  Cách đọc 12
  Lục bát đọc nghịch

  Bút mời nét đẹp thanh xuân
  Tuổi xuân ngời trẻ mùa xuân đón mừng
  Mộng yêu môi ướm thắm nồng
  Xuân cười nụ nhớ nhạc lòng sóng xanh
  Rượu tình thơ luyến mắt xanh
  Chúc xuân liễn đỏ vẽ tranh bích đào
  Lộc tươi nắng ấm mai vàng
  Đất trời xuân mới thắm hồng cảnh xuân

  Cách đọc 12b
  Lục bát tự do

  Xuân ngời trời đất thắm thanh
  Xuân mừng nhạc trẻ chúc xanh tuổi hồng
  Lộc xuân môi nhớ nụ nồng
  Bút vàng luyến mộng ướm lòng sóng xanh
  Nắng mai thắm cảnh vẽ tranh
  Thơ xuân đào bích đỏ xanh liễn cười
  Xuân yêu nét đẹp rượu mời
  Đón xuân mùa mới ấm tươi mắt tình

  Cách đọc 14
  Lục bát tự do

  Chúc mừng xuân mới bút xanh
  Nhạc xuân sóng ấm vẽ tranh lộc hồng
  Rượu xuân tình nhớ môi nồng
  Liễn đào bích đỏ ướm lòng mộng xuân
  Thơ mời nụ luyến mắt xanh
  Nắng mai ngời thắm nét thanh mùa cười
  Tuổi vàng trẻ đẹp xanh tươi
  Xuân Yêu đón cảnh đất trời thắm xuân

  Khai bút
  Mồng Một Tết Tân Mão
  Hóa Lạc/Phù Cát/BĐ/ 2011 / 8H22’

  Haythonguyen -xb
  haythonguyen@gmail.com
  Mobile: 0907709670

 4. Tranh Bích họa …
  (Tỉnh Quang …)
  Đọc thuận
  I
  Quang tỉnh… sắc màu nước thắm thanh
  Bút thơ tình đẹp cảnh tươi xanh
  Lan hồng phấn điểm pha nồng ấm
  Liễu bích đào son chấm đậm thanh
  Vàng dát áng trầm hương điệu gió
  Ngọc reng khung ảnh giấy phong tranh
  Ngàn mây cánh cọ hồn yêu luyến
  Đàn họa… phím mơ nét mãi xanh

  Tranh Bích họa …
  (Tỉnh Quang …)
  Đọc thuận
  I
  Quang tỉnh… sắc màu nước thắm thanh
  Bút thơ tình đẹp cảnh tươi xanh
  Lan hồng phấn điểm pha nồng ấm
  Liễu bích đào son chấm đậm thanh
  Vàng dát áng trầm hương điệu gió
  Ngọc reng khung ảnh giấy phong tranh
  Ngàn mây cánh cọ hồn yêu luyến
  Đàn họa… phím mơ nét mãi xanh

  Đọc nghịch
  II
  Xanh mãi nét mơ phím… họa đàn
  Luyến yêu hồn cọ cánh mây ngàn
  Tranh phong giấy ảnh khung reng ngọc
  Gió điệu hương trầm áng dát vàng
  Thanh đậm chấm son đào bích liễu
  Ấm nồng pha điểm phấn hồng lan
  Xanh tươi cảnh đẹp tình thơ bút
  Thanh thắm nước màu sắc… tỉnh quang

  Cách đọc 3
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  …Sắc màu nước thắm thanh
  Tình đẹp cảnh tươi xanh
  Phấn điểm pha nồng ấm
  Đào son chấm đậm thanh
  Áng trầm hương điệu gió
  Khung ảnh giấy phong tranh
  Cánh cọ hồn yêu luyến
  Phím mơ nét mãi xanh

  Cách đọc 4
  Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Nét mơ phím họa đàn
  Hồn cọ cánh mây ngàn
  Giấy ảnh khung reng ngọc
  Hương trầm áng dát vàng
  Chấm son đào bích liễu
  Pha điểm phấn hồng lan
  Cảnh đẹp tình thơ bút
  Nước màu sắc… tỉnh quang

  Cách đọc 5
  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Quang tỉnh… sắc màu
  Bút thơ tình đẹp
  Lan hồng phấn điểm
  Liễu bích đào son
  Vàng dát áng trầm
  Ngọc reng khung ảnh
  Ngàn mây cánh cọ
  Đàn họa phím mơ

  Cách đọc 6
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Xanh mãi nét mơ
  Luyến yêu hồn cọ
  Tranh phong giấy ảnh
  Gió điệu hương trầm
  Thanh đậm chấm son
  Ấm nồng pha điểm
  Xanh tươi cảnh đẹp
  Thanh thắm nước màu

  Cách đọc 7
  Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Nước thắm thanh
  Cảnh tươi xanh
  Pha nồng ấm
  Chấm đậm thanh
  Hương điệu gió
  Giấy phong tranh
  Hồn yêu luyến
  Nét mãi xanh

  Cách đọc 8
  Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Phím họa đàn
  Cánh mây ngàn
  Khung reng ngọc
  Áng dát đàn
  Đào bích liễu
  Phấn hồng lan
  Tình thơ bút
  Sắc… tỉnh quang

  Cách đọc 9
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đảo từ 5 thành 4
  Đọc thuận

  Nước màu thắm thanh
  Cảnh đẹp tươi xanh
  Pha điễm nồng ấm
  Chấm son đậm thanh
  Hương trầm điệu gió
  Giấy ảnh phong tranh
  Hồn cọ yêu luyến
  Nét mơ mãi xanh

  Cách đọc 10
  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đảo từ 3 thành 4
  Đọc nghịch

  Phím mơ họa đàn
  Cánh cọ mây ngàn
  Khung ảnh reng ngọc
  Áng trầm dát vàng
  Đào son bích liễu
  Phấn điểm hồng lan
  Tình đẹp thơ bút
  Sắc màu … tỉnh quang

  Cách đọc 11
  Lục bát
  Đọc thuận

  Bút màu thắm sắc tỉnh quang
  Cảnh tươi thơ đẹp phấn lan ấm nồng
  Nước xanh điểm chấm pha hồng
  Đào son liểu bích giấy phong dát vàng
  Khung reng ngọc ảnh mây ngàn
  Điệu hương trầm gió phím đàn họa thanh
  Áng mơ luyến cánh đậm thanh
  Tranh yêu hồn cọ mãi xanh nét tình

  Cách đọc 12
  Lục bát
  Đọc nghịch

  Mãi xanh bích họa yêu đàn
  Giấy phong hồn cánh mây ngàn điểm son
  Ngọc reng khung ảnh tranh thơ
  Liễu thanh hồng phấn cọ mơ dát vàng
  Ấm nồng pha đậm chấm lan
  Cảnh tươi xanh đẹp thắm thanh nước màu
  Phím tình bút luyến nét đào
  Tỉnh quang sắc điệu gió trầm áng hương

  Cách đọc 12b
  Lục bát tự do

  Màu pha đẹp nước tỉnh quang
  Phấn thanh bích họa liễu lan thắm hồng
  Áng thơ trầm ấm hương nồng
  Ngọc reng khung ảnh giấy phong dát vàng
  Cánh mơ điệu gió phím đàn
  Luyến yêu hồn cọ mây ngàn điểm tranh
  Son đào chấm sắc đậm thanh
  Cảnh tươi xanh mãi bút xanh nét tình

  Cách đọc 14
  Lục bát tự do

  Khung tranh giấy ảnh dát vàng
  Ngọc reng gió điệu mây ngàn luyến xanh
  Son màu cọ tỉnh quang thanh
  Bích Lan Đào liễu phấn thanh điểm hồng
  Sắc pha tình đẹp ấm nồng
  Cảnh tươi hồn nước hương trầm áng mơ
  Cánh phong chấm đậm bút thơ
  Mãi yêu nét họa thắm xanh phím đàn

  Tp. HCM 30/4/2011
  Tặng anh Quang Tỉnh,
  Chúc vui

 5. Tranh Bích họa …
  (Tỉnh Quang …)
  Đọc thuận
  I
  Quang tỉnh… sắc màu nước thắm thanh
  Bút thơ tình đẹp cảnh tươi xanh
  Lan hồng phấn điểm pha nồng ấm
  Liễu bích đào son chấm đậm thanh
  Vàng dát áng trầm hương điệu gió
  Ngọc reng khung ảnh giấy phong tranh
  Ngàn mây cánh cọ hồn yêu luyến
  Đàn họa… phím mơ nét mãi xanh

  Đọc nghịch
  II
  Xanh mãi nét mơ phím… họa đàn
  Luyến yêu hồn cọ cánh mây ngàn
  Tranh phong giấy ảnh khung reng ngọc
  Gió điệu hương trầm áng dát vàng
  Thanh đậm chấm son đào bích liễu
  Ấm nồng pha điểm phấn hồng lan
  Xanh tươi cảnh đẹp tình thơ bút
  Thanh thắm nước màu sắc… tỉnh quang

  Cách đọc 3
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  …Sắc màu nước thắm thanh
  Tình đẹp cảnh tươi xanh
  Phấn điểm pha nồng ấm
  Đào son chấm đậm thanh
  Áng trầm hương điệu gió
  Khung ảnh giấy phong tranh
  Cánh cọ hồn yêu luyến
  Phím mơ nét mãi xanh

  Cách đọc 4
  Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Nét mơ phím họa đàn
  Hồn cọ cánh mây ngàn
  Giấy ảnh khung reng ngọc
  Hương trầm áng dát vàng
  Chấm son đào bích liễu
  Pha điểm phấn hồng lan
  Cảnh đẹp tình thơ bút
  Nước màu sắc… tỉnh quang

  Cách đọc 5
  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Quang tỉnh… sắc màu
  Bút thơ tình đẹp
  Lan hồng phấn điểm
  Liễu bích đào son
  Vàng dát áng trầm
  Ngọc reng khung ảnh
  Ngàn mây cánh cọ
  Đàn họa phím mơ

  Cách đọc 6
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Xanh mãi nét mơ
  Luyến yêu hồn cọ
  Tranh phong giấy ảnh
  Gió điệu hương trầm
  Thanh đậm chấm son
  Ấm nồng pha điểm
  Xanh tươi cảnh đẹp
  Thanh thắm nước màu

  Cách đọc 7
  Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Nước thắm thanh
  Cảnh tươi xanh
  Pha nồng ấm
  Chấm đậm thanh
  Hương điệu gió
  Giấy phong tranh
  Hồn yêu luyến
  Nét mãi xanh

  Cách đọc 8
  Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Phím họa đàn
  Cánh mây ngàn
  Khung reng ngọc
  Áng dát đàn
  Đào bích liễu
  Phấn hồng lan
  Tình thơ bút
  Sắc… tỉnh quang

  Cách đọc 9
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đảo từ 5 thành 4
  Đọc thuận

  Nước màu thắm thanh
  Cảnh đẹp tươi xanh
  Pha điễm nồng ấm
  Chấm son đậm thanh
  Hương trầm điệu gió
  Giấy ảnh phong tranh
  Hồn cọ yêu luyến
  Nét mơ mãi xanh

  Cách đọc 10
  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đảo từ 3 thành 4
  Đọc nghịch

  Phím mơ họa đàn
  Cánh cọ mây ngàn
  Khung ảnh reng ngọc
  Áng trầm dát vàng
  Đào son bích liễu
  Phấn điểm hồng lan
  Tình đẹp thơ bút
  Sắc màu … tỉnh quang

  Cách đọc 11
  Lục bát
  Đọc thuận

  Bút màu thắm sắc tỉnh quang
  Cảnh tươi thơ đẹp phấn lan ấm nồng
  Nước xanh điểm chấm pha hồng
  Đào son liểu bích giấy phong dát vàng
  Khung reng ngọc ảnh mây ngàn
  Điệu hương trầm gió phím đàn họa thanh
  Áng mơ luyến cánh đậm thanh
  Tranh yêu hồn cọ mãi xanh nét tình

  Cách đọc 12
  Lục bát
  Đọc nghịch

  Mãi xanh bích họa yêu đàn
  Giấy phong hồn cánh mây ngàn điểm son
  Ngọc reng khung ảnh tranh thơ
  Liễu thanh hồng phấn cọ mơ dát vàng
  Ấm nồng pha đậm chấm lan
  Cảnh tươi xanh đẹp thắm thanh nước màu
  Phím tình bút luyến nét đào
  Tỉnh quang sắc điệu gió trầm áng hương

  Cách đọc 12b
  Lục bát tự do

  Màu pha đẹp nước tỉnh quang
  Phấn thanh bích họa liễu lan thắm hồng
  Áng thơ trầm ấm hương nồng
  Ngọc reng khung ảnh giấy phong dát vàng
  Cánh mơ điệu gió phím đàn
  Luyến yêu hồn cọ mây ngàn điểm tranh
  Son đào chấm sắc đậm thanh
  Cảnh tươi xanh mãi bút xanh nét tình

  Cách đọc 14
  Lục bát tự do

  Khung tranh giấy ảnh dát vàng
  Ngọc reng gió điệu mây ngàn luyến xanh
  Son màu cọ tỉnh quang thanh
  Bích Lan Đào liễu phấn thanh điểm hồng
  Sắc pha tình đẹp ấm nồng
  Cảnh tươi hồn nước hương trầm áng mơ
  Cánh phong chấm đậm bút thơ
  Mãi yêu nét họa thắm xanh phím đàn

  Tp. HCM 30/4/2011
  Tặng anh Quang Tỉnh,
  Chúc vui

 6. Bài thơ Cảnh Xuân của Xuân Bình-haythonguyen, có 22 cách đọc. Xin mời vào thăm Blog thuanguyen-thuanguyen-Yahoo! 360plus để biết.
  Thân ái

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: