Đại hội 11 đảng CSVN: Những gì đang diễn ra trong cung đình?

Đối Thoại kính gửi tới độc giả một số thông tin liên quan tới nội tình hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. Văn bản đề ngày 19/12/2010 của các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nguyễn Đức Bình, Đồng Sỹ Nguyên, Lê Xuân Tùng và Phạm Thanh Ngân.

2. Văn bản đề ngày 28/12/2010 của các ông Huỳnh Đắc Hương (Thiếu tướng), Nguyễn Hữu Anh (Thiếu tướng), Nguyễn Nam Khánh (Thượng tướng), Nguyễn Quốc Thước (Trung tướng), Lê Hữu Đức (Trung tướng).

3. Văn bản đề ngày 12/12/2010 của các ông Lê Khả Phiêu, Nguyễn Đức Bình.

Đối Thọai nhận được ban đánh máy của Ban Liên Lạc Việt Tân. Kính cám ơn Ban Liên lạc Việt Tân đã giúp đánjh máy để phổ biến rộng hơn
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2010
Kính gửi: Các đồng chí Ủy Viên Trung ương Đảng
Được biết Hội nghị Trung ương đang họp bàn về nhân sự, chúng tôi là những lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước rất hoan nghênh những ý kiến chân thành, tâm huyết, thẳng thắn và xây dựng của Trung ương để Đảng ta mãi mãi xứng đáng là Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện, trước mắt là để tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XI thành công.
Qua các ý kiến đã phát biểu tại hội nghị và cả những ý kiến chưa có điều kiện phát biểu, chúng tôi thấy rằng việc chuẩn bị nhân sự Đại hội chưa thật đúng quy trình và nhất quán từ trên xuống dưới, có phần chưa đúng nguyên tắc.
Vì vậy trong Trung ương và trong BCT ý kiến còn khác nhau, nhất là về nhân sự chủ chốt và nhiều vấn đề khác.
Ngày 15 tháng 12 năm 2010, chúng tôi đã gửi bản góp ý kiến nhấn mạnh và nêu rõ một số điểm cụ thể về yêu cầu đối với chức danh Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới (5 điểm cụ thể). Được biết nhiều đồng chí trong Trung ương rất tán thành và đề nghị chúng tôi nói rõ giới thiệu ai là người đảm nhiệm chức vụ đó. Chúng tôi cân nhắc và thấy rằng trong số Ủy viên BCT số đồng chí trên 65 tuổi là nghỉ, trừ  trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt đó, chúng tôi thấy đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BCT, Chủ tịch nước là người xứng đáng hơn cả. Hiện được trong Đảng, dư luận trong dân tín nhiệm, có uy tín cao.
Chúng tôi đề nghị Trung ương cân nhắc.
Ký tên
Đỗ Mười
Lê Khả Phiêu
Phan Văn Khải
Nguyễn Đức Bình
Đồng Sĩ Nguyên
Lê Xuân Tùng
Phạm Thanh Ngân
Hà Nội, ngày 28 tháng 12, năm 2010
Kính gửi
–          Các Đại biểu và Đoàn đại biểu Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XI;
–          Ban Chấp hành Trung ương; Bộ Chính trị;
–          Ban Bí thư; đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Chúng tôi đã mấy lần gửi thư đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức mạnh, nhưng không được Bộ Chính trị và đồng chí Nông Đức Mạnh thông báo đến Trung ương.
Là đảng viên lão thành và cán bộ quân sự cao cấp của quân đội, chúng tôi hiểu rằng: Đại hội Đại biểu của Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, quyết định đường lối của Đảng và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mỗi nhiệm kỳ. Các dự thảo văn kiện và dự kiến mà Ban Chấp hành Trung ương khóa trước đề đạt với Đại hội Đảng khóa sau chỉ là dự kiến. Chỉ có Đại hội Đại biểu toàn quốc mới có toàn quyền quyết định.
Với trách nhiệm thiêng liêng đó, Đại hội phải là nơi thảo luận thực sự dân chủ, bàn bạc tập thể, phát huy sự đóng góp trí tuệ của từng đại biểu và các đoàn đại biểu. Các ý kiến tại Đại hội có thể có điểm đồng ý và có điểm khác với dự kiến của Ban Chấp hành khóa trước. Đặc biệt là vấn đề nhân sự.
Trong quá trình chuẩn bị về nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa X đề đạt với Đại hội đã có những điểm không đúng quy trình, chưa đúng nguyên tắc.
Ví dụ: – Không thảo luận kỹ tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, tiêu chuẩn của đồng chí đặc biệt phải giữ lại khi tuổi đã quá quy định chung và nguyên nhân vì sao phải giữ lại.
– Chưa thảo luận về dự kiến Ủy viên Trung ương mà đã thăm dò vị trí Tổng Bí thư và vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.
– Có hiện tượng tiêu cực, mua chức mua quyền, chạy chọt mặc cả với nhau các chức danh.
– Có hiện tượng áp đặt của đồng chí Nông Đức Mạnh – Tổng Bí thư khóa X. Chính đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nói trước Hội nghị Trung ương 14: Có nhiều vấn đề chúng tôi đề đạt khác, nhưng đồng chí lãnh đạo trực tiếp yêu cầu thế này, thế kia, buộc chúng tôi phải làm theo. (Đồng chí lãnh đạo trực tiếp đối với Ban Tổ chức Trung ương và là Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội là đồng chí Nông Đức Mạnh).
Do vậy, đồng chí Nông Đức Mạnh đã phải nhận khuyết điểm trước Trung ương và Trung ương khóa X đã không đưa đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vào danh sách đề nghị vào Trung ương khóa 11, mặc dù đồng chí Việt còn nằm trong độ tuổi có thể ở lại.
– Đó là chưa kể khi đọc danh sách đề cử vào Bộ Chính trị lại có tên Nguyễn Thái Học. Chưa rõ do nguyên nhân đích thực là gì nhưng dù sao đó cũng là một sự nhằm lẫn nực cười, đến nỗi một Ủy viên Trung ương phải đứng dậy phát biểu: Cụ Nguyễn Thái Học, thủ lĩnh Quốc dân Đảng đã chết từ lâu rồi!
Đối với một công việc rất hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của Đảng, đời sống của nhân dân và đất nước mà Trưởng Tiểu ban nhân sự Nông Đức Mạnh không kiểm tra chu đáo như thế thì thật là vô trách nhiệm.
Đảng viên chúng tôi khi biết được những điều trên, thấy rằng:
– Đồng chí Nông Đức Mạnh, Trưởng Tiểu ban nhân sự đã không làm trọn trách nhiệm việc chuẩn bị đề đạt nhân sự.
– Trong việc chuẩn bị nhân sự, đồng chí Nông Đức Mạnh còn cố ý tìm cách đưa con mình là đồng chí Nông Quốc Tuấn vào Trung ương. Để làm việc này, đồng chí Nông Đức Mạnh đã tìm cách đưa đồng chí Cần – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang về Liên minh Hợp tác xả, đẩy Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đi nơi khác, đưa đồng chí Nông Quốc Tuấn về làm Bí thư để cơ cấu vào Trung ương.
Do kém cỏi về nguyên tắc, không xem việc Đảng là việc hệ trọng của Đất nước mà tìm kiếm danh lợi cho con cái, cho nên chúng tôi thấy các lời giới thiệu của đồng chí Mạnh không có giá trị, bao gồm cả giới thiệu chức danh Tổng Bí thư khóa XI.
Khi Bộ Chính trị khóa X bỏ phiếu giới thiệu Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ được 8 phiếu (trong 15 ủy viên Bộ Chính trị). Khi Trung ương khóa X bỏ phiếu giới thiệu Ủy viên Trung ương thì đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ có 67% (là người có phiếu trung bình trong danh sách giới thiệu vào Trung ương khóa XI của Trung ương khóa X). Nhưng đồng chí Nông Đức Mạnh vẫn khăng khăng muốn tiến cử đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư.
Hội nghị Trung ương đã yêu cầu giới thiệu thêm 4 đồng chí để chọn lựa dân chủ. Do quán triệt tinh thần Bộ Chính trị chỉ giới thiệu 1 người, nên các đồng chí được Trung ương giới thiệu (trong chức danh Tổng Bí thư) đều xin rút. Cuối cùng, danh sách bầu cử chỉ có 1 người, thế mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ được 63%.
Để dân chủ chọn lựa chức danh Tổng Bí thư, chúng tôi đề nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc đề cử, ít nhất là hai người, chứ không phải chỉ có một người trong danh sách bầu cử. Các đồng chí đảng viên, bao gồm cả Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, nếu được đề cử, không buộc phải rút lui. Nếu danh sách bầu cử chỉ có 1 người thì không còn gọi là chọn lựa dân chủ, bầu cử dân chủ nữa. Nếu phụ thuộc vào ý kiến Bộ Chính trị và Trung ương khóa X thì không lẽ chỉ 8 phiếu của Bộ Chính trị khóa X lại quyết định cả một chức danh hàng đầu của Đảng. 8 phiếu trong 15 phiếu không phải là cao. 63% số phiếu trong khi bầu cử chỉ một người, chứng tỏ sự tín nhiệm thấp. Sự tín nhiệm thấp do nguyên nhân quan trọng ở chỗ đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có quan điểm không rõ ràng về chính trị, như: đề đạt bỏ vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình hiện nay, đề đạt rằng tư bản tư nhân Việt Nam không bóc lột thặng dư giá trị, xóa bỏ cụm từ “không bóc lột” trong tiêu chuẩn đảng viên, v.v… khi làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khóa IX, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người không quyết đoán, ba phải, đoàn kết một chiều, thỏa hiệp với các khuynh hướng cơ hội….
Kính mong Đại hội Đại biểu toàn quốc là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần dân chủ trong Đảng để thực sự xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết không đưa những kẻ cơ hội, háo danh, ham chức ham quyền, thiếu năng lực thực tiễn vào Trung ương.
Kính chào trân trọng,
Huỳnh Đắc Hương,
Nguyễn Hữu Anh,
Nguyễn Nam Khánh,
Nguyễn Quốc Thước,
Lê Hữu Đức.
https://doithoaionline.files.wordpress.com/2011/01/d4.gif?w=233
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2010
Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Trung ương,
Ủy viên Bộ Chính Trị,
Ủy viên Ban Bì thư,
Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Vừa rồi, đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội có gửi một bản góp ý về Dự thảo Cương lĩnh và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng lần thứ XI với đầu đề là “sữa lỗi hệ thống”.
Sau đó, báo điện tử Vietnamnet có tổ chức phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn An. Đồng chí Nguyễn Văn An đã trả lời. Nội dung trả lời của đồng chí Nguyễn Văn An dựa theo văn bản mà đồng chí Nguyễn Văn An đã góp ý. Nội dung trả lời được Báo điện tử Vietnamnet công bố rộng rãi trên mạng ngày 8/12/2010.
Là những cán bộ lão thành, cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng trong một số nhiệm kỳ trước đây, chúng tôi thấy rằng cần thiết phải kính gửi toàn thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bức thư tâm huyết này.
Thứ nhất: Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn An đã đi ngược đường lối của chính trị của Đảng.
Đảng ta hoan nghênh sự đóng góp chân thành để xây dựng Đảng. Nhưng đồng chí Nguyễn Văn An đã lợi dụng chủ trương đúng đắn của Đảng để chống lại Đảng.
Cương lĩnh năm 1991 đã được Đảng ta khẳng định là ngọn cờ thắng lợi của nhân dân ta từ 20 năm nay và được Trung ương khẳng định lấy đó làm cơ sở để dự thảo Cương lĩnh bổ sung và phát triển 2011. Đồng chí Nguyễn Văn An đã đòi từ bỏ Cương lĩnh 1991 và phản đối quan điểm của Đảng  trong dự thảo mới có nghiã rằng từ bỏ ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ thắng lợi của Đảng ta.
Không những đồng chí Nguyễn Văn An đòi từ bỏ Cương lĩnh 1991 mà còn đòi từ bỏ chủ nghiã Mác.
Đồng chí Nguyễn Văn An phủ định giá trị khoa học phổ biến của chủ nghiã Mác và ca ngợi chủ nghiã tư bản, vậy đồng chí Nguyễn Văn An đã đi theo con đường nào?
Thực chất, Đồng chí Nguyên Văn An muốn đi theo con đường đa nguyên, đa Đảng để thực hiện cái gọi là, sữa lỗi hệ thống!
Đồng chí Nguyễn Văn An lại chế giễu và muốn bỏ tên của nước ta, nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam, đề cao thuyết tam quyền phân lập.
Đồng chí Nguyễn Văn An đã nói một cách lập lờ về “tư hữu” để đòi xoá bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu. Thực chất đồng chí Nguyễn Văn An muốn chuyển chế độ ta theo chế độ tư bản.
Đồng chí Nguyễn Văn An cho sai lầm của Vinashin là sai lầm có hệ thống của kinh tế Nhà nước, là sai lầm của chủ nghiã xã hội, cố ý không hiểu rằng sai lầm của Vinashin là sai lầm của việc không làm đúng các quan điểm xã hội chủ nghiã trong quản lý kinh tế của Đảng hiện nay.
Đồng chí Nguyễn Văn An cho rằng chúng ta chưa hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ mà đã vội chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghiã đó là cái gốc lỗi hệ thống.
Chủ nghiã xã hội là mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng ta. Đổi mới là để thực hiện mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghiã, chứ không phải để phủ định chủ nghiã xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn An cho rằng chủ nghiã xã hội là lỗi hệ thống của Đảng, vậy đồng chí Nguyễn Văn An chiến đấu theo lý tưởng nào? Trên thực tế đồng chí Nguyễn Văn An đã từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghiã.
Không thể phê phán hết những quan điểm sai trái chống đường lối của đồng chí Nguyễn Văn An trong bức thư này. Những sai trái đó trái với nội dung và tinh thần đường lối cách mạng xã hội chủ nghiã của Đảng và nhân dân ta trong khi Đảng ta đang gấp rút chuẩn bị các văn kiện cơ bản của Đại hội Đảng 11.
Thứ hai. Tiểu ban soạn thảo văn kiện được Trung ương giao trách nhiệm soạn thảo cương lĩnh, báo cáo Chính trị với tinh thần cơ bản là giữ đúng quan điểm và đường lối cách mạng xã hội chủ nghiã của Đảng, nền tảng tư tưởng Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng chúng tôi không hiểu tại sao các đồng chí phụ trách chủ chốt Tiểu ban soạn thảo văn kiện lừng khừng, cất tài liệu không đưa ra đấu tranh. Điều này thật khó hiểu, trong khi cán bộ, Đảng viên rất phẫn uất về tài liệu của đồng chí Nguyễn Văn An.
Thứ ba. Chúng tôi đề nghị Đảng phải cảnh giác và tích cực giáo dục, phát động đảng viên kiên quyết chống lại những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội và thù địch hiện nay đang truyền lan trước Đại hội Đảng lần thứ XI.
Bức thư này tôi và đồng chí Nguyễn Đức Bình đã trao đổi với đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Đỗ Mười nhất trí và đề nghị gửi gấp đến các đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xem xét xử lý.
Chúng ta vừa đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, luôn cảnh giác nguy cơ đi chệch hướng cách mạng, đồng thời từ đường lối mà lựa chọn nhân sự Trung ương, nhất là nhân sự chủ chốt đảm bảo chất lượng tốt nhất phù hợp với tình hình đất nước và thế giới giai đoạn hiện nay.
Kính gửi đến các đồng chí lời chào cộng sản
Ký tên
Lê Khả Phiêu
Nguyễn Đức Bình

2 bình luận

 1. CÙNG MỘT NGÀY HAI SỰ KIỆN LỊCH SỬ

  Kính thưa quý Vị và toàn thể những người đã và đang dấu tranh tự do và nhân quyèn tại Việt Nam

  Tôi là một nông dân tay lắm chân bùn không có học thức chỉ biết việc đồng áng quanh năm, hôm nay tôi xin mạo muội mượn trang mạng cũa quý Vị để nói lên tâm tư và ước vọng cũa mình và cũng là ước vọng cũa bà con nông dân và tất đồng bào trong nước.
  Thưa quý vị ! nhu cầu ấm no và hạnh cũa những người nông dân như chúng tôi và anh chị em công nhân, nó rất là đơn thuần dù chỉ là cơm ngày hai bừa với mẻ nước mắm kho khô và như có rảnh thì anh em ngồi lại uống vày ba ly đế, nói chuyện Ba Phi ca một câu vọng cổ, như vậy là quá đầy đũ và hạnh phúc lắm rồi . Nhưng kể từ ngày giải phóng quê hương cho đến nay sau 35 năm do Đảng lảnh đạo thì nhu cầu đó hầu như không còn nữa trong đại khống nông dân và công nhân . Niếu đem so sánh với thời nguỵ quân nguỵ quền Sài Gòn thì những người thường dân như chúng tôi có cuộc sống cao hơn gắp trăm lần, chưa nói đến nhửng phúc lợi xả hội mà những người bần cố nông được ưu đải . Nhưng kể từ ngày đó đến nay thì người dân chúng tôi bị bạc đải nặng nề, hây nói đúng hơn là bị đàng áp và cưởng chế vô cùng thô bạo qua những dự áng và công trình cũa Đảng và anh chị em công nhân thì được trả với đồng lươn rẻ mạc . Bởi vì thu nhập quá thấp nợ nầng chồng chất cho nên bật làm cha làm mẹ cũa chúng tôi đành phải bán con mình đi làm cô dâu Đài Loan, Hàn Quấc .
  Còn về mặt tôn giáo thì bị đàng áp và khống chế vô cùng dả mang mà những người quê mùa chất phát chư chúng tôi chỉ biết nói một câu là (hết nói nổi).Về giáo dục thì con em chúng tôi đành chiệu dốt nát bởi vì tiền học phí quá cao cộng thêm những khoản tiền phi lý hằng tháng nữa thì thử hỏi làm sao chúng tôi có khả năng lo cho con em chúng tôi học hành cho đến nơi đến chốn . Về thực trạng cũa xả hội không nói thí quý vị cũng hiểu hơn chúng tôi thập bội . Điều mà tôi muốn nói với quý vị hôm nay là Việt Nam Tổ Quấc Cũa chúng ta đã mất rồi, ngày hôm nay Đảng đang ăn mừng thật là vô long trọng để đánh dấu ngày Trung Cộng chiếm được HS & TS cũng như ngày đại lể 1000 năm Thăng Long.

  LẢO NONG NAM BỘ

  Kính bút

  Cà Mau ngày 11/ 01/2011

 2. Mấy vị còn tôn thờ Mác thì cứ thờ;song dân chúng tôi ngán quá cổ rồi.CS chỉ cho chung tôi bánh vẽ thì sống làm sao nổi>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: