Trung Quốc tiếp tục phát huy sức mạnh quân sự

Đoàn Hưng Quốc
Bản tin trên tuần san hàng đầu về hàng không không gian Aviation Week ngày 30-12-2010 cho đăng hình chụp của một phản lực cơ khó bị tìm dò (stealth) đang thử máy trên sân bay của Trung Quốc[1] Tiếp tục đọc