NHỮNG VỊ THẦN CỦA CHÚNG TA

Lê thị Công Nhân,  Hà nội July 12th 2010
Rồi đến một ngày
mọi người lần lượt ra đi
hoặc cũng có thể Tiếp tục đọc